Andries Turksemalaan nieuwe straatnaam in Nieuw-Roden

actueel
NIEUW-RODEN- Een nieuwe straatnaam in Nieuw-Roden: de Andries Turksemalaan. Naar de man die streed voor de plaatsnaam Nieuw-Roden.Parallel aan de Esweg in Nieuw-Roden start binnenkort de bouw van een woning. Deze woning is de eerste in een serie van dertien vrijstaande woningen die aan deze weg gebouwd worden. Deze ontwikkeling brengt met zich mee dat er een nieuwe straatnaam gekozen moet worden.
De gemeente heeft geen straatnaamcommissie. Daarom is er contact gezocht met de Historische Vereniging ‘Roon’, mevrouw L. van der Spoel en de heer R. Aalders (vm. voorzitter dorpsbelangen Nieuw-Roden). Onafhankelijk van elkaar kwamen zij met de suggestie om deze nieuwe straat de naam Andries Turksemalaan te geven. In principe is in voorgaande jaren gekozen om geen personen te vernoemen vanwege het feit dat er vragen van kunnen komen waarom andere personen niet vernoemd worden. In deze specifieke situatie wordt er toch afgeweken van dit principe.
Andries Turksema geboren 13 januari 1871 en overleden 16 augustus 1937 . Hij heeft er voor gestreden om de voormalige plaatsnaam Roderveld de wijzigen in Nieuw-Roden. In de raad van 14 september 1928 sprak Andries Turksema de woorden: “Wie zou er schade of last kunnen hebben van de naam Nieuw-Roden? Waarom niet toegeven aan het verlangen der ingezetenen? Die zullen niet rusten voor hetgeen zij vragen is verkregen!” Dit gaf uiteindelijk de doorslag, de raad en het voltallige college van B & W ging om.

UIT DE KRANT