Positiviteit na informatieavond over woonhof Grijpskerk

Westerkwartier actueel

GRIJPSKERK - Ruim honderd bezoekers lieten zich afgelopen donderdagavond bijpraten over woonkansen in Grijpskerk. Tijdens de informatieavond in MFC De Nieuwe Wierde stond het thema ‘meergeneratie woonhof’ centraal. De behoefte om te wonen in zo´n woonhof voor meerdere generaties waar noaberschap centraal staat, bleek groot. Het gaf de organisatoren de bevestiging dat een woonhof in Grijpskerk een kans van slagen moet hebben. De stichting Knarrenhof, mede vertegenwoordigd door Marumer Hans Koenders, gaf de aanwezigen een inkijk in de achtergronden van een woonhof. Een omgeving waarbij meerdere soorten huizen als het ware om een gemeenschappelijke buitenruimte zijn gebouwd. Een plek waarbij verschillende generaties vlakbij elkaar wonen en naar elkaar omkijken. Met woningen van verschillende formaten, voor koop en (sociale)huur. Waarbij in het hof ook gemeenschappelijke ruimtes zijn waar men elkaar kan ontmoeten. Dat er interesse is in generatiebewust wonen in Grijpskerk blijkt uit onderzoek dat Dorpsraad Grijpskerk onlangs deed. De Grijpskerker initiatiefgroep heeft al door de oogharen gekeken naar een plek waar het project zou kunnen verrijzen. Durk van der Velde, betrokkenen bij het initiatief, noemde een aantal locaties. In hoeverre de locaties realistisch zijn moet in een vervolgproces bekeken worden. Bij dat proces zijn meerdere partijen nodig, waaronder de gemeente Westerkwartier. Wethouder Haze van de gemeente Westerkwartier toonde zich enthousiast over het initiatief en de wil van de Grijpskerkers. Of er daadwerkelijk een woonhof voor meerdere generaties komt is nog niet concreet. Dat de wens er is en de behoefte groot is evenwel. En dat Grijpskerk kansen biedt bleek ook duidelijk uit het verhaal van de wethouder. De geografische ligging en bereikbaarheid, waarin hij verwees naar de aanwezigheid van het treinstation, bieden volgens hem mogelijkheden om op het gebied van bouwontwikkeling stappen te maken. Mensen die meer willen weten over het initiatief kunnen informatie vinden via www.knarrenhof.nl. Door in te schrijven blijven geïnteresseerden op de hoogte van de voortgang en geven zij een signaal af dat zij interesse hebben in een woonhof in Grijpskerk.

UIT DE KRANT