Petje af Westerkwartier viert feest met bewoners van Vredewold

Afbeelding
Westerkwartier Cultuur

LEEK - De activiteiten van Petje af Westerkwartier zijn weer in volle gang. Nadat in 2022 en 2023 in Tolbert en De Wilp een groep is gestart, is na de zomervakantie in Leek een derde groep gestart. De jonge talenten gingen van start met het project “Move in een dag!” onder leiding van Stichting MOVE. Op basis van ieders talenten en voorkeuren kregen de kinderen de rol van wegwijzer, journalist en verslaggever toebedeeld. In groepjes gingen ze de straat op om met de buurtbewoners in gesprek te gaan over wonen en wensen in de wijk. Op de vraag ‘voor wie zouden we in de wijk iets kunnen doen’ werden veelal ‘ouderen’  genoemd. Daarnaast was er behoefte aan het schoonmaken van stoepen. Door veel onkruid en scheve tegels waren meerdere mensen gestruikeld. De kinderen bedachten hierop een passende actie. Op 11 oktober gingen zij aan de slag met het wieden van onkruid op de stoepen. Hierop ontvingen zij dankbare reacties van buurtbewoners. De kinderen schreven een brief aan de gemeente om de wensen van de buurt kenbaar te maken en te vragen of de gemeente het werk verder wilde uitvoeren. De gemeente heeft de kinderen inmiddels geantwoord en laten weten met de stoepen aan de slag te gaan.

Op 18 oktober werd het eerste blok afgerond met een feestje voor ouderen. In samenwerking met Vredewold kwamen acht ouden van dagen bij de kinderen op bezoek. Onder het genot van koffie, thee en door de kinderen gemaakte hapjes werden spelletjes gespeeld als sjoelen, puzzelen, memory en blikgooien en er werd afgesloten met een bingo. Door jong en oud werd volop genoten.

Na de herfstvakantie starten de talenten in Leek met het thema ‘Recht en “Kinderrechten’, waarbij zij onder andere een bezoek zullen brengen aan de rechtbank Groningen. In De Wilp gaan de kinderen bezig met ‘Voeding en gezondheid’ en in Tolbert staat het thema ‘Horeca en ondernemen’ centraal. Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door medewerking van vrijwillige gastdocenten en lokale bedrijven. Voor het vervoer maakt Petje af graag gebruik van het OV. ‘Omdat vanuit de dorpen niet overal goede busverbindingen zijn is dit soms lastig. We zijn daarom op zoek naar vrijwilligers die zo nu en dan een busje willen rijden.’ Op de groepen hebben we op dit moment twee vaste vrijwilligers die worden ondersteunt door stagiaires Social Work, Onderwijsassistent of PABO. Omdat we willen uitbreiden naar een vierde groep zijn we ook op zoek naar vrijwilligers die coach willen worden.”

Wie het leuk lijkt om vrijwilliger te worden of meer informatie wil, kan contact opnemen met Judith Muijsson, Vestigingsmanager via westerkwartier@petjeaf.nl. Kinderen die mee willen doen kunnen zich ook aanmelden via de website.

UIT DE KRANT