‘Nepal is voor mij het mooiste land van de wereld’

Afbeelding
Foto: RICO KITS
Cultuur

PEIZE - ‘Ik heb 8 jaar lang wegens ernstige gezondheidsredenen Nepal niet kunnen bezoeken. Toen ik in 2004 met de VUT ging ben ik als reisleider wandelreizen gaan begeleiden. Dankzij een goede medische zorg en, naar mijn stellige overtuiging, vooral ook door mijn conditie op peil te houden bij Palestra Fitness in Roden en door veel te wandelen, gaat het nu zo goed met mij dat ik afgelopen september met mijn vrouw Til weer naar Nepal kon reizen. Het was een fantastisch en emotioneel weerzien met Nepal en onze stichting Sathiko Sath die ik samen met collega reisleider Hilde Noë heb opgericht voor schoolgaande kinderen uit de arme bergstreken van het land.’

Bergbeklimmen is voor Frans van Meerwijk een tweede natuur geworden. ‘Ik hou van bergen en de bergsport. Ik ben in veel landen geweest. India, Mongolië, Pakistan, Tibet, Bhutan en heel vaak naar Nepal. Ontelbare keren. Mijn vader was een bergsporter. Ik heb een foto waarop wij met z’n tweeën een berg beklommen in 1964. Mijn vader is niet lang daarna overleden, 54 oud. Deze laatste foto is dan ook een foto om te koesteren.’

Wie met Frans van Meerwijk aan de praat raakt over Nepal krijgt al snel bewondering voor de inzet en acties van de stichting om arme kinderen uit onherbergzame streken goed onderwijs te geven. ‘Tijdens de groepsreizen kwam ik erachter dat de gidsen die Engels spraken, geld konden vragen aan de deelnemers van de reizen voor scholing van hun kinderen. Echter zonder dragers zijn deze vaak zware tochten in de Himalaya voor praktisch alle deelnemers onmogelijk. Maar zij spreken geen Engels en daardoor kwam geldelijke ondersteuning niet bij hen terecht, terwijl zij wel tot de allerarmsten behoren. Het onderwijs in deze onherbergzame bergstreken is ronduit slecht te noemen. Met Hilde Noë heb ik in 2009 de stichting Sathiko Sath opgericht om aan deze situatie een eind te maken en dat met het doel om scholing voor de armste kinderen mogelijk te maken.’

Nepal is een arm land. 50% van de kinderen verlaat voortijdig de school en dan vooral meisjes. Er is gekozen om aansluiting te zoeken bij een van de beste scholen van Nepal, de Little Angels’ School in Kathmandu. ‘Vlak bij de school hebben we twee gezinshuizen voor de kinderen, 1 voor meisjes en 1 voor jongens. In totaal kunnen 40 kinderen, evenveel meisjes als jongens, via onze stichting les krijgen. We willen het bewust klein houden, dat geeft overzicht, kennen we alle kinderen en blijft de organisatie voor ons behapbaar. Dus ieder jaar komt hetzelfde aantal kinderen erbij als het aantal dat de school verlaat.’

De school kent diverse niveaus. Van basisonderwijs tot en met VMBO / MAVO / HAVO en VWO niveau. De kinderen starten op het niveau van onze groep 3 van het basisonderwijs. ‘De resultaten zijn heel bemoedigend,’ zegt Frans. ‘Na het behalen van het diploma stromen velen door naar betaalde banen, meestal gecombineerd met een beroepsopleiding, een Bachelor studie of een Master studie. Wat we zien is dat we best veel bereikt hebben in de afgelopen jaren en dat is voor zowel de kinderen als de ouders erg belangrijk. Na het behalen van een diploma op de middelbare school hebben ze drie maanden vakantie voor ze aan een vervolgopleiding beginnen. Deze jongeren zijn verplicht om in die periode vier weken les te geven op hun dorpsschool. Dat is een groot succes.

De stichting kent een financiering middels fondsen, giften en donaties zoals van de Rotaryclub waar Frans bij betrokken is. Ook is er een minimale ouderbijdrage. Zonder donaties kan de stichting niet voortbestaan. ‘Het betrekken van ouders is belangrijk. Nepal kent vele etnische groeperingen met bijbehorende godsdiensten en culturen. Die botsten onderling wel eens. Voor ons is ieder kind gelijk. Op school komen zij met al die verschillende culturen in aanraking en leren zij anderen kennen en respecteren. Voor ons van wezenlijk belang.

Frans heeft een PowerPoint presentatie gemaakt van zijn bezoeken aan Nepal. We zien prachtige foto’s van Nepalese landschappen, de gezinshuizen en de school. Hij is graag bereid om een presentatie te geven voor belangstellende groepen en organisaties. Wie meer wil weten of iets wil betekenen voor de stichting kan via www.sathikosath.nl zich laten informeren. Je kunt daar ook vragen hoe je Frans van Meerwijk kunt bereiken.

UIT DE KRANT