Voorkom een vechtscheiding met een goede echtscheidingsadvocaat

Afbeelding
Extra Nieuws

Op de dag dat je het jawoord gaf had je ongetwijfeld het idee dat dit huwelijk zou duren ‘tot de dood ons scheidt’. Maar helaas is dat niet altijd het geval. Gemiddeld één op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Dit kan verschillende redenen hebben. Sommige stellen gaan in goed overleg uit elkaar, bij anderen eindigt het huwelijk in een ordinaire vechtscheiding waarbij over alles wordt gestreden. De eerste optie is uiteraard de beste keuze. Als jij en je partner de scheiding goed willen regelen dan kunnen jullie kiezen voor mediation door een ervaren mediator. Hij of zij gaat met beide partijen in gesprek om goede afspraken te maken over de afwikkeling van de scheiding.

Schakel een goede advocaat in

Wil je gaan scheiden of heeft je partner aangegeven het huwelijk te willen laten ontbinden en voorzie je problemen? Schakel dan op tijd een ervaren echtscheidingsadvocaat in van De Brouwer Advocaten. Deze jurist kan je bijstaan en ervoor zorgen dat jouw belangen zo goed mogelijk worden behartigd. Zeker als er de nodige hobbels moeten worden genomen zoals een gezamenlijk bedrijf of de verkoop van de echtelijke woning waarover mogelijk onenigheid kan ontstaan. Ook als er veel geld moet worden verdeeld is het verstandig om juridisch advies in te winnen, ook als er geen ruzie is tussen beide partners. Financiële zaken moeten goed worden afgewikkeld om te voorkomen dat er achteraf alsnog problemen ontstaan.

Maak goede afspraken voor de kinderen

Hoezeer jij en je partner het ook oneens zijn, het is belangrijk om goede afspraken te maken voor de kinderen. Zij moeten als het even kan zo min mogelijk last hebben van het feit dat hun ouders uit elkaar gaan. De afspraken over de kinderen worden vastgelegd in een zogenaamd ouderschapsplan. Dit bevat afspraken over bij welke ouder de kinderen gaan wonen en wanneer ze hun andere ouder zien. Maar ook zaken als alimentatie en het wel of niet gezamenlijk dragen van kosten zoals schoolkosten en grote uitgaven worden erin opgenomen. Daarnaast afspraken over het verdelen van schoolvakanties en feestdagen en onder welke voorwaarden een kind mag worden meegenomen naar het buitenland. Als er kinderalimentatie wordt betaald dan staat dit ook in het ouderschapsplan. Het bedrag en ook het moment waarop die wordt overgemaakt.

Samen een advocaat of apart?

Bij een scheiding kun je zelfstandig een echtscheidingsadvocaat inschakelen, maar dit kan ook samen met je aanstaande ex-partner. Als er geen grote struikelblokken worden verwacht bij de scheiding dan is een gezamenlijke advocaat natuurlijk goedkoper. Maar als je problemen verwacht, is het verstandiger om een eigen advocaat in de arm te nemen. Deze jurist kan zich dan volledig focussen op het behartigen van jouw belangen. De twee advocaten hebben vaak wel overleg over de voortgang van de scheidingsprocedure en proberen over zo veel mogelijk zaken tot overeenstemming te komen. Als dat niet lukt dan doet de rechter uitspraak bij het uitspreken van de echtscheiding. Hiertegen is eventueel beroep mogelijk.

UIT DE KRANT