We moeten blijven herdenken

Afbeelding
facebook

RODEN – Op 4 mei werden ook in Roden de slachtoffers van oorlog herdacht. Na een plechtigheid in de Pompstee vertrokken aanwezigen in een stille tocht naar de begraafplaats om twee minuten stilte te houden. Er werden kransen gelegd; onder andere door wethouder Alex Wekema. Naast scouting Roden verleende ook muziekvereniging Oranje haar medewerking. Dit jaar koos de organisatie basisschool Het Valkhof uit om een bijdrage te leveren. Leerlingen van de school droegen eigen gedichten voor. Stichting Herdenken Noordenveld moest een nieuw evenwicht vinden na het starten van de oorlog in Oekraïne. ‘Het uitgangspunt van de herdenking was altijd nooit meer oorlog’. Dat kan niet meer. Maar we móeten blijven herdenken. We blijven praten over de grote waarden die we na de Tweede Wereldoorlog leerden kennen.’  

UIT DE KRANT