Herindeling: Achter de schermen

Gemeente Westerkwartier
Nee, het gebeurt niet zomaar. Van vier gemeenten samen één maken, er komt een hoop bij kijken. Er moet gebouwd worden aan een structuur en een ambtelijke organisatie die de vier afzonderlijke gemeenten (ver) overstijgt. Er moet plek worden gevonden, dan wel gecreëerd, voor alle vaste medewerkers van de vier gemeenten die op 1 januari 2019 te jong zijn om natuurlijk af te vloeien. Dan zit je ook nog met het inrichten van de dienstverlening. Privacy, online en communicatie. Er komt geen gemeentehuis, dus hoe zorgen we dat de burger toch weet waar ze hun gemeentelijke zaken kunnen regelen? En hoe richten we het aanvragen van bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs effectief in. De gemeenteraden zijn van mening dat de nieuwe gemeenteraad naar de mensen toe moet komen. We gaan dus de ene keer vergaderen in Marum en dan in Oldehove, zo het zich laat aanzien. Waar precies vergaderd wordt moet dan weer afhangen van wat er op de agenda staat. Een multifunctioneel centrum voor Zevenhuizen? Dan zou –in een ideale wereld- daar een passende locatie gevonden moeten worden. Achter de schermen wordt er dus hard aan de inrichting van de nieuwe gemeente Westerkwartier, want vanzelf zal het zeker niet gaan. Het was mooi om vorige week te zien waar de leden van de Raadsgroep herindeling zich mee bezig houden. Er is al veel gezegd en geschreven over de rol van de raadsgroep. Zeker ook op deze plek, waar de rol van de raadsleden meermaals ter discussie is gesteld. Toch dient men ook de goede punten te benoemen. En credits te geven waar deze op zijn plek zijn. Middels tien pitches stelden de voorzitters van iedere werkgroep zichzelf en hun werkgroep voor. Vertelden zij kort –en bondig- waar zij zich de komende anderhalf jaar mee bezig zullen houden. ICT-vraagstukken, raadscommunicatie en het functioneren van de nieuwe raad kwamen aan de orde. Het is duidelijk dat er nog veel werk is te verstouwen in een relatief korte periode. Toch lieten alle werkgroepvoorzitters vooral rust zien. Geen geplak en gepleister. Alle tien de pitches wekten vertrouwen en werden terecht beloond met applaus vanuit een prima gevulde zaal. Met een glimlach heb ik het aanschouwt. Nog altijd vind ik dat raadsleden zich bezig moeten houden met datgene waarvoor zij ooit in één van de vier gemeenteraden zijn gekozen; het vertegenwoordigen van het volk dat hun het vertrouwen heeft gegeven. Opkomen voor de inwoners van de eigen gemeente. Ik vind nog altijd dat het raadswerk in conflict is met het vormen van een nieuwe gemeente in een Raadsgroep. Men kan onmogelijk met droge ogen beweren dat het vormen van een nieuwe gemeente voor ieders bestwil is. Er zullen gewoonweg besluiten genomen moeten worden die voor de inwoners van de ene gemeente nadelig uitpakken, terwijl het voor de inwoners van de andere gemeente wel voordelig is. Maar goed, het is wel mooi om te zien dat de raadsleden van alle vier de Westerkwartiergemeenten zich ongelooflijk hard inzetten om alles straks op de rit te hebben. Ik zie de gemeentelijke fusie met vertrouwen tegemoet. Want als er achter de schermen zo hard gewerkt wordt, dan moet het goedkomen. Wel wil ik –vanaf deze veilige zijlijn- een paar dingetjes meegeven aan de werkgroep die zich bezighoudt met het functioneren van de gemeenteraad. Deze werkgroep zal ook onder meer zorg dragen voor de vergaderlocaties van de nieuwe gemeenteraad. Het Westerkwartier kent vele mooie dorpshuizen. De één nog mooier en gezelliger dan de ander. Eén ding hebben ze allemaal met elkaar gemeen: het is er prima toeven in de dorpshuizen die over het algemeen bemand worden door goedwillende vrijwilligers met ‘hart voor de zaak’. Toch is niet elk dorpshuis geschikt voor een raadsvergadering, zo bleek helaas ook uit de aansluitende vergadering van de Raadsgroep in het mooie dorpshuis De Rotonde te Niekerk. Een simpele voorziening als een microfoon voor alle leden van een raad is een absolute must om ervoor te zorgen dat de vergadering goed te volgen is voor pers en publiek. Overigens zijn ook een tafel voor de schrijvende pers, inclusief stopcontacten voor de tablets en een vrij toegankelijke Wifi-verbinding geen overbodige luxe tijdens een raadsvergadering. Afgelopen donderdag zeker nog niet storend, maar wel een aandachtspuntje tijdens het kiezen van toekomstige ‘raadszalen’ wanneer het er echt om gaat.
 
Meediscussiëren over de herindeling of jouw mening laten horen? Laat het weten op Twitter @richardlamberst!
 

UIT DE KRANT