Raadswerkgroepen informeren inwoners over herindeling

actueel

WESTERKWARTIER – De raadswerkgroepen van het Westerkwartier organiseren een informatiebijeenkomst over de herindeling. Op donderdag 14 september om 19 uur in dorpshuis De Rotonde in Niekerk informeren zij inwoners over allerlei zaken rondom de herindeling. Iedereen die geïnteresseerd is, is uitgenodigd. Ook is er gelegenheid om zelf vragen te stellen of gebruik te maken van spreektijd.
Bijna alle raadsleden hebben zitting in één of meerdere werkgroepen en bereiden zaken voor op het gebied van de identiteit en het functioneren van de raad van de nieuwe gemeente Westerkwartier, de inrichting van de griffie, burgerparticipatie en communicatie, ICT, Planning & Control, Sociaal Domein, Omgevingswet, verbonden partijen en in een later stadium de gemeenteraadsverkiezingen die in november 2018 gehouden worden. De volgende onderwerpen komen aan bod: Visie op de nieuwe raad, Burgerparticipatie & Raadscommunicatie, P&C cyclus, functioneren raad, ICT raadsdomein, inrichten griffie, Omgevingswet, verbonden partijen, Sociaal Domein en Werkgroep verkiezingen.
Aansluitend vindt de vergadering van de Raadsgroep Herindeling plaats. Ook bij deze vergadering bent u van harte welkom. Voor aanwezige belangstellenden is er gelegenheid gebruik te maken van algemeen spreekrecht of in te spreken over een te behandelen onderwerp. Wie gebruik wil maken van het spreekrecht (maximaal 3 minuten) kan dat uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering kenbaar te maken door het sturen van een e-mail aan het secretariaat van de Raadsgroep Herindeling: k.buursma@marum.nl. Telefonisch aanmelden via 0594 – 64 13 33 is ook mogelijk.
 

UIT DE KRANT