Meedenken en praten over gemeente Westerkwartier

actueel

REGIO – De gemeenteraden van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn vragen inwoners op 15 en 16 juni tijdens een bijeenkomst mee te denken en te praten over de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier de raadsleden hopen dat veel inwoners gebruik maken van de gelegenheid hun mening en ideeën over de toekomst van de gemeente en hun leefomgeving naar voren te brengen. De bijeenkomsten vinden plaats in de Postwagen in Tolbert en duren van 19.00 uur tot 22.15 uur. De bijeenkomsten vinden plaats onder de naam ‘W-500’. Het streven is dar er 500 inwoners uit het westerkwartier deelnemen verspreid over beide bijeenkomsten. Dankzij een grotere lokale overheid staat het Westerkwartier vanaf 2019 sterker op het gebied van economie, werkgelegenheid en het sociaal domein. Een grotere overheid roept echter ook vragen op zoals hoe houden inwoners in een grotere gemeente invloed op de eigen omgeving? Tijdens de bijeenkomsten kunnen inwoners hier hun mening over geven. De aanwezige gemeenteraadsleden luisteren mee. Op de bijeenkomsten komt verder de identiteit van de nieuwe gemeente aan de orde. Na het burgerparticipatietraject wordt in augustus het herindelingsontwerp vastgesteld door de vier colleges. In oktober buigen de gemeenteraden zich over het ontwerp

UIT DE KRANT