‘Dit is hoe ik ben, ik neem het serieus’ Geertje Dijkstra-Jacobi keert terug in de politiek

Afbeelding
westerkwartier Gemeente Westerkwartier

WESTERKWARTIER – De gemeente Westerkwartier zal binnenkort een bekend gezicht terugzien in de politieke arena. Geertje Dijkstra-Jacobi, voormalig wethouder en jarenlang raadslid in de gemeente Zuidhorn, keert terug naar de lokale politiek. Dijkstra-Jacobi zal niet opnieuw onderdeel uitmaken van VZ Westerkwartier, maar zal een eenmansfractie vormen genaamd ‘Lijst Dijkstra-Jacobi’. Ze wordt geïnstalleerd in de raadsvergadering van 13 december.

Dijkstra-Jacobi is voor de herindeling van de gemeente Westerkwartier ruim 10 jaar raadslid geweest in Zuidhorn. In het begin vervulde zij haar politieke rol namens de VVD. Na de herindeling is ze vier jaar wethouder geweest namens VZ Westerkwartier. Dijkstra-Jacobi geeft aan dat de communicatie met de fractievoorzitter, Ytsen van der Velde lastig verliep, maar dat ze haar periode in de fractie als een prima tijd ervaarde. ‘VZ had een zeer grote lijst,’ vertelt Dijkstra-Jacobi. ‘Ik stond daarbij op nummer 45. Veel mensen kruisen toch vaak gewoon het bovenste vakje aan in het stemhokje. Desondanks kwam bij de uitslag naar voren dat ik zeer veel voorkeursstemmen had gekregen, dat is toch wel bijzonder op zo’n grote lijst. Het betekent dat mensen bewust op mij hebben gestemd en ik hoop opnieuw dat de mensen uit het Westerkwartier me weten te vinden.’ Dijkstra-Jacobi erkent het gewicht van deze voorkeursstemmen en is vastbesloten om deze steun niet te beschamen. De oud-wethouder zal als raadslid Richard Lamberst opvolgen. Lamberst heeft besloten zijn periode in de raad te beëindigen vanwege een verhuizing, maar zal de komende maanden fungeren als waarnemend wethouder. Hij vervangt hiervoor Marjan Sijperda, die wegens ziekte langere tijd afwezig is. Dijkstra-Jacobi: ‘Ik had er niet op gerekend dat er een raadszetel vrij zou komen en moest er wel even over nadenken of ik terug wilde keren. Je moet namelijk een afweging maken, niet alleen voor jezelf, maar ook over wat dat doet voor de omgeving. Veel inwoners en ondernemers in de gemeente vertelden mij dat ik het moest doen en daarbij dacht ik ook terug aan al die voorkeursstemmen. Ik neem het erg serieus dat ze mij toentertijd wisten te vinden en bewust hadden gestemd. Ik neem daarom graag mijn verantwoordelijkheid en keer terug in de raad. Dit is hoe ik ben, ik neem het serieus. Ik wil hen laten zien dat ze niet voor niets gestemd hebben. Ik zal mijn eigen DNA meenemen naar de raad.’

Dijkstra-Jacobi zal haar rol weer als van ouds oppakken en wil daarbij dicht bij haarzelf blijven. ‘Ik zal me laten leiden door wat er op mijn pad komt. Daarbij zal mijn rol als raadslid kadestellend en controlerend zijn. Ik vindt dat het raadslidmanschap een rol is die goed bij mij past. Al beviel het wethouderschap mij ook zeer. Ik kom zelf van een agrarische achtergrond en hierdoor is ook het bedrijfsleven mij niet vreemd. Toen ik uit huis ging, kwam ik in Grijpskerk te wonen. Ik woon hier inmiddels al 31 jaar. Ik kijk er naar uit om weer als raadslid in deze gemeente aan de slag te gaan. Ik wil er zijn voor de hele bevolking.’ De oud-wethouder benadrukt dat ze er alles aan zal doen om aan de verwachtingen te voldoen, maar dat ze uiteraard minder invloed heeft als eenmansfractie. ‘De gemeenteraad van het Westerkwartier bestaat uit 33 raadsleden en ik ben natuurlijk maar alleen. Ik laat het op me afkomen. Het is in zo’n situatie belangrijk om rustig en beheerst over zaken na te blijven denken, anders struikel je. We zullen zien hoe men er over twee jaar overdenkt bij de volgende verkiezingen. Woensdag 13 december wordt ik om 19.30 uur geïnstalleerd in het gemeentehuis van Zuidhorn.’

UIT DE KRANT