De zun komt op ien t Westerkwartier

Gemeente Westerkwartier
Column 96
De eerste column van het nieuwe jaar. De eerste column ook als de gemeente Westerkwartier een feit is. Het is zover. Na jaren van discussiëren, touwtrekken, besluiten, uittekenen, ontwerpen en verbinden zijn Leek, Zuidhorn, Grootegast en Marum nu echt samengevoegd. Er zit een gloednieuw college, een verse raad en we zijn inmiddels onderweg. Maandag 31 december, oudejaarsdag, heb ik er nog even aan gedacht. Rustig turend over de wateren rond Niezijl, zoals ik wel vaker mijn rust vindt in het mooie landschap rondom het dorp dat ik thuis mag noemen. Voor het laatst in 2018 zag ik het daglicht rustig gedimd worden, wetende dat als de nieuwe ochtend zich zou melden ik niet langer inwoner zou zijn van de gemeente Zuidhorn, maar van de gemeente Westerkwartier. ‘De zun gijt onder ien Zuudhörn, komt nou op ien t Westerkwartier.’ De Grijpskerker zanger Gert Sennema vindt het vast niet erg als ik een stukje tekst uit zijn laatste liedje leen voor deze column. Nog niet eerder was een tekst zo toepasselijk.
Vandaag (2 januari) wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Mocht u de laatste twee jaren onverhoopt onder een steen hebben geleefd, er is een nieuwe raad gekozen. Ik vat het recente verleden nog even samen, voordat we definitief de toekomst tegemoet treden. VZ Westerkwartier is als grootste partij (6 zetels) uit de stembus komen rollen en mocht daarom ook proberen een coalitie te formeren. Daarbij werd logischerwijs als eerste gekeken naar de ChristenUnie die als medewinnaar een paar honderd stemmen minder hebben gekregen, maar wel op 6 zetels uitkwamen. Deze twee partijen hadden elkaar snel gevonden, waarna er gekeken werd hoe zij aan een meerderheid in de raad konden komen. Uiteraard werd het CDA benaderd. Niet alleen staat de partij dichtbij het gedachtegoed van CU, ook zijn de 5 CDA-zetels genoeg voor 17 raadszitjes en dat is dan weer de helft +1. Een meerderheid dus, hetzij de krapst mogelijke. En dat werd afgeraden door informateur Marcel Thijsen die opperde voor een breed draagvlak. GroenLinks rolde als vierde partij uit de stembus en mag ook 5 zetels vullen in de raad. Toch zagen VZ en CU meer in de sociaaldemocraten van de PvdA. Of die minder eisen hadden dan GroenLinks? We zullen het –waarschijnlijk- nooit te weten komen. Feit is wel dat met de 4 PvdA-zetels er een ruime meerderheid is van 21 zetels. Een aantal waar gelet op het totale aantal van 33 zetels het nieuwe college goed mee uit de voeten kan.
Het college van burgemeester en wethouders wordt gevormd door één wethouder per coalitiepartij, aangevuld met oud-wethouder van de gemeente Zuidhorn én de inmiddels voormalig burgemeester van De Marne Koos Wiersma. Wiersma krijgt de portefeuilles Wettelijke taken, P&O, ICT, Communicatie & Participatie, Veiligheid & Privacy en Internationale betrekkingen. VZ Westerkwartier levert Geertje Dijkstra-Jacobi. Zij heeft de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Beheer openbare ruimte, Infrastructuur & Verkeer toegewezen gekregen. Namens CU keert Bert Nederveen terug als wethouder. Zoals bekend is Nederveen goed met geld, dus heeft hij de portefeuille Financiën gekregen. Ook mag hij de grote lappen grond in Leek verkopen om het tekort op de begroting –enigszins- weg te poetsen. Immers, Leek had geen geld, wel grond, volgens de voormalige gemeente. Grondbeleid dus. Ook WMO, Welzijn, Ouderen, Dierenwelzijn en Plattelandsbeleid & Landbouw vallen onder het bewind van Nederveen. Het is niet met het overtuigende resultaat dat hij had gehoopt, maar Hielke Westra is wel wethouder geworden. De CDA’er is verantwoordelijk voor de portefeuilles Omgevingsvisie, Duurzaamheid/Energietransitie, Gaswinning & Aardbevingen, Innovatie, Gemeentelijke eigendommen en Kunst & Cultuur. Westra gaat het druk krijgen de komende jaren, voorspelt ondergetekende. De gaswinning is in 2018 een heikel punt gebleken, zie Pieterzijl-Oost. Aardbevingen zijn hier inmiddels helaas ook waargenomen en dan hebben we het nog niet eens gehad over de noodkreet vanuit de culturele wereld die zich afvraagt waar de cultuurambtenaar is gebleven. Het college wordt gecompleteerd door Elly Pastoor. De sociaaldemocratische wethouder mag verdergaan waar ze in de voormalige gemeente Grootegast al mee bezig was. Lekker dichtbij de inwoners staan. In haar portefeuilles: Economie, Duurzaamheid/Voedsel, Arbeidsmarkt, Jeugd, Sport, Gezondheid en Recreatie & Toerisme. Daarnaast krijgen alle wethouders een aantal dorpen toebedeeld waar zij ‘dorpswethouder’ van worden. Die verdeling volgt later.
U ziet, de portefeuilles zijn verdeeld. De gemeenteraad geeft vandaag in De Postwagen te Tolbert de finale klappen op de voorgenomen besluiten die de Raadsgroep in de voorgaande twee jaren heeft voorbereid. Leek, Zuidhorn, Grootegast en Marum zijn als zelfstandige gemeenten definitief verleden tijd; de zun komt op ien t Westerkwartier.
 
Meediscussiëren over de herindeling of jouw mening laten horen? Laat het weten op Twitter @richardlamberst! Mail: richardlamberst@media-totaal.nl.
 

UIT DE KRANT