Bibliotheek in Marum opent Informatiepunt Digitale Overheid

Afbeelding
Foto: Eigen foto
Gemeente Westerkwartier

MARUM – Donderdag 18 januari werd op feestelijke wijze in de bibliotheek van Marum aan de Wendtsteinweg, een IDO-punt door wethouder Hans Haze geopend. Veel mensen hebben moeite om alle ontwikkelingen rondom het online contact met de overheid goed te overzien. Veelal wordt een DigiD niet goed begrepen en zijn online aanvragen lastig in te vullen. Het is de bedoeling dat een keer in de maand bezoekers het infopunt kunnen raadplegen.

De bibliotheken in het Westerkwartier zetten het informatiepunt op in opdracht van de Rijksoverheid en werken samen met Sociaal Werk De Schans, Humanitas afdeling Westerkwartier en Schuldhulpmaatje. Het IDO is speciaal voor mensen die laaggeletterd zijn, niet digitaal vaardig of Nederlands als tweede taal hebben. De overheid had al langer het idee dat veel mensen niet goed meekomen in de digitale wereld vandaag de dag. Daarom werd het Informatiepunt Digitale Overheid in het leven geroepen. Eerder al opende Leek een IDO, nu zijn de punten verder uitgebreid naar Grootegast, Zuidhorn en dus Marum. ‘De bedoeling is dat mensen met vragen terecht kunnen bij een laagdrempelig hulploket in de lokale bibliotheek.’ Vertelt Evert Wensink, van Marumer Belang. Op dit moment worden de spreekuren gedaan door Agnes Boekema, coördinator van het IDO en de gemeente Westerkwartier, in dienst van Biblionet. Het is de bedoeling dat vrijwilligers worden ingewerkt om de spreekuren op termijn over te nemen. ‘Er kunnen vragen gesteld worden over online bankieren of apps op de mobiele telefoon. Mocht het IDO niet het juiste antwoord kunnen bieden, dan wordt er een afspraak ingepland bij een instantie die het wel weet. Er is dus altijd een oplossing.’ De gemeente Westerkwartier heeft geld beschikbaar gesteld om de bibliotheken instaat te stellen een informatiepunt op te zetten, naast alle taken die het al heeft. Vanaf januari is er elke derde donderdag in de maand van tien tot twaalf spreekuur in bibliotheek De Hazelaar in Marum. Het spreekuur valt samen met de maakplaats en het digitaal spreekuur. ‘Het digitaal spreekuur dat er al was hielp mensen meestal alleen tot aan het inloggen op DigiD, in verband met privézaken. Het is de bedoeling dat IDO verder gaat en medewerkers zelfs tot het invullen van gegevens meehelpen. Natuurlijk zover als de vraagsteller het toelaat.’ Ook vragen die te maken hebben met het CBR of DUO vallen nu onder het Informatiepunt Digitale Overheid. Onlangs is besloten dat de bepaling van de WOZ-waarde van een woning enkel nog digitaal gaat. Mensen moeten inloggen met DigiD of een QR-code. Kleine veranderingen die voor veel mensen onmogelijk lijken. Wensink hoopt dan ook dat bij twijfel contact gezocht wordt met het IDO. ‘Daar zijn deze informatiepunten voor, om eenieder te kunnen helpen. Mocht het punt niet open zijn, kan alsnog een vraag achtergelaten worden. Een medewerker neemt dan contact op en plant een afspraak in. Zo is het dus niet altijd nodig om op de vaste tijdstippen langs te komen.’ Voor exacte tijdstippen wordt verwezen naar de website en Facebookpagina van de bibliotheek of www.marumerbelang.nl, waar de tijden worden gepubliceerd.

UIT DE KRANT