Hamerstukken week 9 ‘15

hamerstukken

- Noordenveld heeft ingestemd met het volledig digitaliseren van persoonsdossiers en zal daarom module Reat Youforce aanschaffen voor ‘uitgebreid’ dossier. De eenmalige kosten hiervoor bedragen 5.500 euro, eventuele aanvullende eenmalige kosten zullen meegenomen worden bij de voorjaarsnota. De jaarlijkse kosten van 2.180 betalen uit het automatiseringsbudget personeelszaken.

- Noordenveld stemt conform het AB-besluit van het Recreatieschap Drenthe voor de periode 2015-2017 in met een bijdrage van jaarlijks 17.615 euro voor het beheer van recreatieve voorzieningen van Staatsbosbeheer Drenthe. Hiervan wordt voor de jaren 2015-2017 een bedrag van tien mille betaalt uit het participatiebudget op voorwaarde dat Staatsbosbeheer hiervoor jaarlijks vier werkervaringsplaatsen creeert. Dit jaar zal een bedrag van 3.827 euro betaald worden voor het beheer van fietspaden uit gemeentelijke recreatievoorzieningen. Ook zal Noordenveld dit jaar 3.788 euro betaald worden voor het beheer en onderhoud van buitenmeubilair, routes, paden en uitkijkpunten. Voor de jaren 2016 en 2017 wordt een bedrag van 7615 euro aangevraagd via de Voorjaarsnota 2015.

UIT DE KRANT