Hamerstukken week 29 “15

hamerstukken

De gemeente Noordenveld stelt voor om het verzoek van het bestuur van het Dr. Naussaucollege in Norg om de gemeente de kosten voor de asbestverwijdering van 15.982,77 euro te laten betalen, af te wijzen. Het schoolbestuur zou niet tijdig en vooraf een verzoek tot bekostiging hebben ingediend.

  • Noordenveld stelt voor om 7.500 euro beschikbaar te stellen voor de wielerevenementen ‘De Slag om Norg’. Ondersteuning zou passend zijn omdat Noordenveld de ambitie heeft om dé fietsgemeente bij uitstek te willen worden.

  • De gemeente is van plan om door te gaan met de drie huidige beurzen. Wel zou van te voren een duidelijke doelstelling moeten worden vast gelegd. Het gaat om Nieuwbouw XL, de Bedrijvencontactdagen en de Jaarbeurs van het Noorden. De totale kosten die met de beurzen gemoeid gaan worden geraamd op 13.473 euro.

  • Noordenveld neemt met gepaste trots kennis van het besluit van minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) dat de Koloniën van Weldadigheid in Veenhuizen op weg is naar UNESCO Werelderfgoed 2018. Zij zullen de gemeenteraad per brief hierover in kennis stellen.

  • Uit de jaarrekening 2014 van het Centrum voor Jeugd en Gezin blijkt dat het CJG 118.695 euro heeft gekost, terwijl er 132.228 euro was begroot. De gemeente neemt de meevaller ter kennisgeving aan. Ook het ingeleverde jaarverslag van het CJG waarin ondermeer de verhuizing van het consultatiebureau en de samenwerking met huisartsen in de gemeente zijn opgenomen, wordt net als het ondernemingsplan van het CJG ter kennisgeving aangenomen.

UIT DE KRANT