Hamerstukken week 7 “16

hamerstukken

- Noordenveld wil een beleidsmatige aanpak van het vraagstuk vluchtelingen en statushouders en laat in dat kader een uitvoeringsagenda opstellen. De beschikbaar komende middelen op dit terrein zullen worden ondergebracht in een ongedeeld budget vluchtelingen en statushouders. Bovendien wordt de formatie vakgroep Ontwikkeling tot 1 mei 2017 uitgebreid met 1 fte en de kosten van 70.000 euro zullen worden gedekt uit de toename van de algemene uitkering ten behoeve van het COA in Veenhuizen.

- Noordenveld stemt in met de regionale inkoop van Jeugdhulp en WMO vanaf 2017 in samenwerking met de gemeenten Aa en Hunze, Midden Drenthe, Assen en Tynaarlo. Bovendien gaat Noordenveld akkoord met de bovenregionale contractering van de jeugdhulp voor 2017 binnen de Drentse jeugdregio.

- Noordenveld werkte aanvankelijk niet mee aan het verlenen van een vergunning voor het kappen van een boom aan de Heerestraat in Roden. Het bezwaar is nu alsnog door de gemeente gegrond verklaard en dus wordt er vergunning verleend omdat recentelijk is gebleken dat de fundering van de woning ook wordt aangetast door de boomwortels. Volgens de toetsingscriteria levert dit voldoende punten op om de boom te kappen.

- Noordenveld is van plan in te stemmen om het voorstel herstructureringsfonds voor te dragen als cofinanciering voor de uitvoering zonnelening in 2016. Noordenveld gaat dan ook akkoord met een notitie van de Provincie Drenthe, waarmee het college de raad vraagt 191.223,78 euro beschikbaar te stellen voor een zonnelening aan de inwoners van Noordenveld. Onder voorbehoud van positieve reactie zal de gemeente een campagne in 2016 organiseren. De kosten voor deelname en organisatie zijn zesduizend euro en worden gedekt uit het budget Duurzaamheid.

UIT DE KRANT