Dokter

moi noordenveld

Wij hebt haost altied de radio anstaon. Het neis veraandert jao zo snel. Der kun es wat gebeurt wezen an de aandere kaante van de wereld.

Miestal zeg je tegen jezölf: “verroest, het neis is al west, wat zee hij eigenlieks over het weer”

Mar now drong het wel tot me deur . Hij har zo net verteld dat in Hesseln een man van honderd uut de tied kommen was. En ook dat die man huusarts west was op Erica.

Deur het raom  zag ik dat twee schrouwwaksters een puuttie apeneuties leegropten en ik dacht an Klaas Huusman , oonze dokter indertied .

Een dik jaor leden waren mien bruur en ik bij hum west .Wij wuzzen dat hij in Hesseln in een verzörgingstehuus zat en datte graag bezuuk kreeg .

Hij was echt bliede dat we kwamen en hij vertelde een hiele bult over vrogger.

Hij kwam uut Rotterdam. Toen hij zien dokterspapiertie kreeg, in de oorlog nog , gung hij naor Alkmaar. Daor en in de umgeving  deuj e allerhaand vervangingswark .

Vlak nao de oorlog huul dokter Stukje der met op. Huusman zag de advertentie in het vakblad veur dokters staon. Een paor daogen later, in het vrogge veurjaor, stapte hij samen met zien vrouw, dik inpakt, op een aolde motorfietse um naor Erica te gaon.

Over een beschaodigde aofsluutdiek en allerhaand andere slechte wegen.

Het leek hun beiden wel wat op Erica. Mooie grote villa an het kanaol, hiele  grote tuun waoras nachtegaalties nusslden .

Het was dat een weke mar 7 keer 24uur hef, aanders harre de eerste 25 jaor op Erica nog laanger warkt .

Zien patiënten woonden sums kilometers ver vot. Tot in Weiteveen. In de nacht was der wal es een dokter neudig. Gao der mar anstaon. Kleine smalle padties, modderige zandpaden, pikkeduuster, of in een dikke mist.

Um de haverklap een wieke met een gammele brugge. Gien wonder datte wal ies de bochte te vrog of te late inzette op de motor: een nat pak, de motor op het dreuge hijsen en weer an de praot kriegen. En dan weer deurgaon naor de vrouw in het kraomberre.

Dan smörgens vrog nog een uurtie op zien eigen berre, veurdat het spreekuur weer begun.

Hij mug ook graag snieden. Mien kameraod had es wat wildvleis rondum zien grote toon. Gerard zee later : “hij glunderde der bijna over toen hij met zien altied zachte stem enthousiast zee datte dat

wal eventies wegsnieden zol.

Starke man, zien hiele leven lang hard anpezen en toch nog honderd worden.

Sirk Runsink

UIT DE KRANT