Bikkels

Afbeelding
moi noordenveld
‘Zie hebt vekaansie of zie kriegt vekaansie. Softies’.
Zo wur der in het verleden wel over meesters en juffers in het underwies praot. Daor weur altied al schokscholderend op reageerd, mor veul mèensen weeit inmiddels gelukkig ok wel beter. Aandern help ik graog even oet de dreum.
Um met die softies te begunnen: as ze der al waren, waarkt ze der nou al lang neeit meer. Nou heb ik allennig weeit van het basisunderwies, mor ik durf te stellen dat daor gooud gekwalificeerd personeel warkt. Minimaol HBO-niveau. Juffers en meesters  gemotiveerd  um zuch volledig in te zetten  veur heur keuze: Een bijdraoge levern an de ontwikkeling en opvoeding van de kinder waor ze elke dag met warkt. Volgens de visie en missie van heur schooul.
Want bij die kinder lig heur hart. Daor wilt ze hard veur warken.  Kiekt ze neeit op een extra uurtie. Mor jammergenog blef het neeit bij een extra uurtie tegenwoordig. Oorzaok? Regelgeving vanoet de overheid en, daoran koppeld, controle deur de inspectie.
Um de kwaliteit van underwies te verbetern  moet plannen en doelen, met naome veur de kernvakken  reken, taol en lezen, tegenwoordig gedegen formuleerd worden. SMART nuumt ze dat: specifiek,meetbaar,acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Op zich wel een heel goeie zaok trouwens. Een gedegen LeerlingVolgSysteem (LVS) komp het kind allennig mor ten goede. Mor bij de oetvoering daaorvan geeit het mis. Juf/meester wordt helaos belast met een gigantische  barg an regels, veurschriften, um alles tot in het extreme op papier te zetten. Dagboouken vol. In de computer en op papier.
Rapportage, kört en gedegen formuleerd middels conclusies en vervolgstappen waaorvan elke professional direct begrep waor het um draait is, zoas vrogger, neeit genog meer. Wat simpel an olders was en is oet te leggen mot tegenwoordig oetvoerig  zichtbaor maokt worden. En dat vrag zoveul tied dat het neeit aans kan of het geeit ten koste van de kinder. En dat is het leste wat ze in het underwies wilt. Daorum wordt der danok op vrije daogen en in vekaanzies mor gewoon deurwarkt. Met argernis en frustraotie tot gevolg. Neeit vanwege kinder met een ontwikkelingsprobleem. Neeit vanwege het kind oet een aander laand. Neeit vanwege de groep die toevallig wat problemen met de underlinge umgang hef. Nee, vanwege overbodige  paperassen met tiedsdruk en stress tot gevolg.
De inspectie is hier met schuldig an. Um te begunnen mag je bliede weden wanneer het een persoon is met een underwiesverleden. Kan best oorspronkelijk aofkomstig weden oet het bankwezen of andere sector van het bedriefsleven.
As de dag anbroken is waorop de inspecteur over de drempel komp hef elkeneein
de papieren klaorliggen natuurlijk. De computer an. Laot mor kommen nietwaor! Mag je bliede weden wanneer zij/hij bij je in de klas komp. Der wordt naomelijk warkt volgens een strak schema die dag en niet overal is tied (???)veur. Alle geledingen binnen de schooul moet an bod kommen en het tiedstip van de eindevaluatie, waorbij elkeneein anwezig mot weden, steeit veurof vast. Gedurende de dag vindt beoordeeilings plaots middels al of neeit een ‘vinkie’, d.w.z. een v van voldoende, op een liest.  De g van goed besteeit neeit. Over excellent zuw het mor neeit hebben. Een verhaol apart trouwens. Aj veul kinder van hoogopgeleiden in de schooulbevolking hebt bi’j sowieso altied beter oet!
Het eindrapport is nooit zunder verbeterpunten. ’t Is gek mor waor. Aj te weinig ‘vinkies’ hebt loop je kaans daj het stempel ‘zwak’ kriegt.  De inspecteur kek naor scores en neeit naor de complexe problematiek waormet soms worsteld wordt. Handelt bureaucraotisch en veural aofstandelijk.
Nee, ik wil neeit zeuren over vroouger mor geef mij dan mor de tied van inspecteur Leydsman, De Vries, mevr.Klein. Streng en rechtvaordig. Mor wel met aandacht en belangstelling veur de klas en de leerkracht. Die dachten met en gaven het geveuil naost je te staon.
Nou zuj dèenken, kunt de directies van de schooulen en de Algemeeine Directie
binnen de gemeeinte daor dan niks an dooun? Nee. Die zit in hetzölfde strakke keurslief. Verdeeint veural meer handelingsvrijheid. Kunt allennig helpen um oplössings te zeuiken. Hebt eein helpende haand. Met de aandere haand bent ze gebonden deur regels en inspectierapport.
Aal met aal klinkt dit verhaol negatief. Gelukkig gloort der locht an de horizon.
Verkiezings!  In Den Haag rooupt ze eeinsgezind dat het underwies heur an het hart geeit.  Geld mot en zal der bijkommen. Zie wilt toch zeker meer aandacht en waardering veur de leerkracht.
Ik hoop het. Eerst zeein, dan geleuven. Eein ding ben ik wel zeker van. In het
underwies warkt gien softies … Bikkels wel!
 
Jans Geerts
 

UIT DE KRANT