‘We zijn niet tegen woningbouw, maar waarom zóveel?’

Nieuws

Plan Zuidpoort Terheijl houdt gemoederen flink bezig


NIEUW-RODEN – Nu nog in planfase, maar dat ze er gaan komen is vrijwel zeker: een landgoed met een villa en 34 luxe woningen langs de Terheijlsterweg in Nieuw-Roden. Omwonenden maken zich grote zorgen over het ‘Plan Zuidpoort Terheijl’ en hebben zich verenigd in een belangenvereniging. Zo zou een groenstrook opgeofferd worden voor een ontsluitingsweg en krijgen bewoners aan de kop van de Vijfde Verloting te maken met grootschalige woningbouw in de achtertuin. In het plan is ook een waterberging opgenomen en daar heeft de gemeente Noordenveld alle belang bij. De raad stelde eerder dit jaar 40.000 euro beschikbaar om de plannen verder uit te werken en een nieuw bestemmingsplan voor het gebied op te stellen.


De Belangenvereniging Zuidpoort Terheijl is not amused over de nieuwplannen voor woningbouw in het natuurgebied bij Terheijl. De plannen in het kort: initiatiefnemer van het project is vastgoedondernemer Gerlof Zuidersma van Zuidersma Vastgoed, hij is eigenaar van het grootste deel van de tien hectare waarop het landgoed gerealiseerd moet worden. Aan de Terheijlsterweg had hij zijn fouragebedrijf dat hij in 2011 verkocht heeft. Bedrijvigheid is er nauwelijks meer, op wat  kunstmesttransport na. De bedoeling is om het pand met de loodsen tegen de vlakte te gooien zodat het plaats kan maken voor 15 nieuwe woningen. Op het akkerbouwperceel tussen het fouragebedrijf en de oude vervallen boerderij van wijlen heer Scheeringa (nu ook eigendom van Zuidersma) zou plek zijn voor nog eens 21 woningen. In het plan wordt de boerderij opgeknapt en krijgt het als informatiepunt met horeca een openbaar karakter. Op het overige deel van de grond, richting Nietap, is Zuidersma van plan een landgoed te realiseren met een villa waar de ondernemer zelf gaat wonen.


Vrees voor verdwijnen groenzone


‘Dit wordt veel groter dan ons destijds is verteld’, begint Joop Bosch, secretaris van Belangenvereniging Zuidpoort Terheijl. ‘Er was aanvankelijk sprake van 15 woningen, dat is nu opgerekt tot 35. Begrijp me goed: we zijn niet tegen woningbouw, wél tegen grootschalige woningbouw. Tijdens de laatste bebouwing van de Vijfde Verloting zijn eisen gesteld aan de randwoningen. Die moesten vloeiend overlopen in het landschap. De aansluitende groenzone wordt gebruikt als wandelpad of als fietspad naar Leek. Nu wil de gemeente die groenstrook samen met Zuidersma inbrengen in de ontwikkeling van de nieuwe plannen. De groenstrook zou deels gebruikt worden als ontsluitingsweg richting de Dingspil en deels voor woningbouw. Dat is voor ons een heikel punt. Wat blijft er dan van die ‘vloeiende overloop’ naar het landschap over? De gemeente wil al langere tijd af van het fouragebedrijf. Dat is destijds stukgelopen onder oud-wethouder Jan Kemkers. Toen is besloten het terrein van Zuidersma en de woonwijk af te scheiden met een wal. Mogelijk gaat de gemeente die wal slopen. Een aantal bewoners van de Telgenbosch, waarvan de achtertuin aan de wal grenst, is daar niet gelukkig mee. Op dit moment zit het allemaal in onderzoeksfase. Vast staat wel dat er geen ontsluiting mag komen op de Terheijlsterweg. Als belangenvereniging vrezen we verkeersproblemen. Maar als daarvoor de groenstrook opgeofferd gaat worden heeft dat ook gevolgen voor de het gebied waar de vijver ligt. De weg moet door of in iedere geval langs de vijver lopen. Daar zijn we niet gelukkig mee. Het bijzondere is dat de gemeente gesprekken voert met de provincie en partijen als Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat voor de waterberging ten noorden van het landgoed, maar met de burgers in gesprek lukt kennelijk niet. Een plusje en een minnetje zetten mag, aan de plannen komen niet. Nogmaals: we zijn niet tegen woningbouw, maar laat het gewoon bij de 15 woningen zoals oorspronkelijk het plan was.’


Om in aanmerking te komen voor een landgoedstatus, heeft Zuidersma 10 hectare nodig. In ruil voor subsidie moet hij het landgoed deels openstellen voor publiek. Wethouder Henk Kosters erkent de zorgen die er leven bij omwonenden in het gebied. ‘Het gaat om ontwikkeling van het totale gebied: een combinatie van landgoed, woningen, restauratie van de vervallen boerderij en waterberging aan de noordkant, richting Nietap. Voor ons als gemeente is de waterberging van groot belang. In tijden van droogte kunnen we daar het water in opvangen. Op dit moment zitten we middenin de planvorming waarin we ook het bestemmingsplan meenemen. Ik verwacht dat de gebiedsontwikkeling Zuidpoort Terheijl volgend jaar opnieuw in de raad komt. Zoals bij ieder project heb je voor- en tegenstanders. Ik weet dat er een groep is die er niet blij mee is en een groep die er niet zoveel moeite mee heeft. We zullen als gemeente ook met omwonenden in gesprek gaan.’ Over dat het oorspronkelijke plan van 15 woningen is opgerekt naar 35,  zegt de wethouder: ‘Die 15 woningen zouden komen op de plek van het fouragebedrijf. Dat is nog steeds het geval. Het complete plan is verdeeld over drie verschillende plekken.’


Ook Groen Noordenveld houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, zegt voorzitter Johan Kasper. De club pleit voor herontwikkeling als het gaat om woningbouw. Er zijn genoeg plekken binnen de bebouwde kom voor handen om aan her in ter richt voor woningbouw, weet Kaspers die ook Roden-Zuid aanhaalt. ‘De nieuwbouwplannen in Roden-Zuid hebben onze aandacht. Waar ze nu mee bezig zijn lijkt op grootschalig bouwen. Totaal niet nodig naar ons idee. Er zijn andere locaties genoeg. Het oude postkantoor is daar een voorbeeld van. Maar kijk ook eens naar de 1e Energieweg. En moet je al die sportverenigingen wel willen verplaatsen? Er is behoorlijk wat weerstand over. Ik weet dat er clubs zijn die gelukkig zijn met waar ze zitten: dicht bij de dorpskern. Waarschijnlijk heeft het alles te maken met de rondweg die er zou kunnen komen. Een weg dwars door het centrum is lastig. Ik kan me goed voorstellen dat een autoluwe Brink mooi is voor alle horeca die er zit. Een lastige klus om daarvoor een oplossing te bedenken. Het project in Nieuw-Roden is groot. Een plan voor 15 woningen is opgerekt naar 35 woningen. Wanneer het project van start gaat, weet ik niet, er is nog geen definitieve besluitvorming. Wel weet ik dat de plannen in vergevorderd stadium zijn. Besloten tijdens handjeklap tussen Zuidersma en de gemeente over de rug van omwonenden. Dat vinden we niet kunnen. Zodra het in de raad komt zullen wij ons als Groen Noordenveld mengen in de discussie.’

UIT DE KRANT