Mevrouw Helbig 101 jaar

uit het hart
TOLBERT – Mevrouw Helbig uit Tolbert is 101 jaar geworden! Vanwege dit heugelijke feit bracht het TSN Thuiszorg Team Tolbert/Zevenhuizen haar een mandje met lekkers. Mevrouw Helbig woont nog zelfstandig in het Tolberterheem met de verzorging van TSN Thuiszorg, mantelzorgers en familie. Haar verjaardag heeft ze gevierd met haar familie en vrienden.

UIT DE KRANT