Henk Koekkoek

Afbeelding
In beeld

RODEN – In de voorstellen voor de uitvoering van Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning trekt het college van Noordenveld vrijwel alles naar zich toe. Dat meent Lijst Groen Noordenveld bij monde van Henk Koekkoek (FOTO). ‘Het wil de Noordenveldwerkers binnen de eigen organisatie houden en zelf regels voor eigen bijdragen, persoonsgebonden budgetten, tegemoetkoming lagere inkomens, bedrag voor mantelzorgers en de privacy van inwoners bepalen. De zorgvragers, de ervaringsdeskundigen, de gemeenteraad en anderen komen nauwelijks aan bod.’ LGN pleit juist voor een kanteling van de naar binnen gekeerde blik naar buiten: laat zorggebruikers persoonlijk en via inspraak meer vrijheid om zelf zaken te regelen. ‘En de gemeenteraad dient daarbij de regels vast te stellen, die het college moet uitvoeren. Keuzevrijheid is een groot goed. Toch stelt het college voor om als uitgangspunt het verstrekken van een voorziening in natura te nemen en niet het bieden van een budget om zelf hulp te regelen. Wij stellen voor dat zowel de zorg in natura als het PGB als mogelijkheid worden voorgelegd aan hulpvragers. Dus niet na elkaar, maar naast elkaar.’ LGN mist in de voorstellen bovendien een onafhankelijke Ombudsman die klachten over hulp en zorg snel en naar tevredenheid kan oplossen. Dat moet niet de eigen klachtcommissie van de gemeente doen, zoals het college wil.

UIT DE KRANT

Lees ook