Man met de hamer: Onno Euverman

Man met de hamer
Voorzitter bridgeclub Klavertje Vier
‘Dit jaar organiseren wij als bridgeclub alweer de twintigste editie van de Norger Kroegen Drive. Dat is een evenement waarbij bridgers langs zeven kroegen in Norg trekken en overal een partij spelen. Deelnemers kunnen zich opgeven in paren en we hebben dit jaar een recordaantal aanmeldingen. Maar liefst 140 paren hebben zich opgegeven! De voorgaande jaren hanteerden wij een maximum van 126 paren, maar omdat wij dit jaar al zo snel 126 paren hadden, besloten wij het maximum op te krikken. Dat moest nog wel even geregeld worden met alle kroegen. Zij moeten immers tien in plaats van negen tafels beschikbaar stellen. Gelukkig werkten alle kroegen mee en mogen wij nu 140 paren verwelkomen. In totaal zullen er dus 280 mensen mee doen! De Norger Kroegen Drive begint om tien uur ’s ochtends en duurt tot vijf uur ’s middags. Tussendoor verzorgen wij een lunch voor de deelnemers. Het bijzondere aan deze tocht is dat de afstanden tussen de kroegen minimaal zijn. Binnen vijf minuten ben je op het volgende adres. Als bridgeclub doen we het goed. Waar je bij andere clubs ziet dat het ledenbestand terugloopt, loopt dat van ons juist op. Toen ik zo’n acht jaar geleden lid werd van deze club, bestond de club nog maar uit ongeveer dertig leden. Mede dankzij het project ‘denken en doen’, waarbij er cursusavonden werden georganiseerd vanuit de bridgeclub, groeide het ledenbestand weer. Inmiddels hebben we 94 leden en naderen we dus de honderd! Naast de Kroegen Drive, organiseren wij in februari de Nörger Drive in de Brinkhof en de fietsdrive in augustus. Bij de fietsdrive maken de kaarters een grotere ronde, waardoor het ook interessant is voor mensen die niet uit Norg komen. Uniek voor deze club is ons puntensysteem. Eén van onze leden heeft een innovatief registratiesysteem bedacht, die afwijkt van het systeem die de meeste bridgeclubs gebruiken. Als voorzitter ben ik erg wijs met deze club. Op 4 januari vieren wij het 55-jarig jubileum van de club. Er is een speciale feestcommissie opgericht die een feestelijke drive organiseren. Daarnaast is er een receptie en een feestelijke avond. Uiteraard wordt daar een borreltje bij gedronken.’

UIT DE KRANT