Ton Stienstra, voorzitter Dorpsbelangen RAS

|
| Foto: |
Man met de hamer

Ton StienstraVoorzitter Dorpsbelangen RAS


‘Sinds één jaar ben ik voorzitter van Dorpsbelangen RAS. De RAS-dorpen staan voor Roderesch, Alteveer en Steenbergen. Wij vertegenwoordigen de belangen van onze bewoners. Ik schat in dat zo’n 75 à 80 procent van de bewoners in deze dorpen lid is van onze belangenorganisatie. We zijn een andere organisatie dan de Stichting RAShuys, die veel activiteiten voor de drie dorpen organiseert.
Wij zijn een echte belangenvereniging. Zo hebben we binnenkort weer de jaarlijkse schouw met de gemeente Noordenveld, waarin wij knelpunten binnen de dorpen aangeven. Onderwerpen waar wij ons mee bezig houden zijn onder andere de jeugd, de ouderen, maar ook de ondergrondse gasopslag Langelo. Hierbij hebben wij de samenwerking gezocht met de dorpsbelangenverenigingen van Nieuw-Roden, Langelo en Een.
Eenzaamheid staat zeker ook hoog op ons lijstje. Zeker de laatste tijd kwam de interactie onder druk te staan. Mensen raakten meer geïsoleerd. Dat doet iets met je. De uitdaging is om mensen uit hun eigen sociale bubbel te krijgen, zodat ze meer contact maken en minder eenzaam worden. Ook iets waar wij als Dorpsbelangen naar kijken.
Verder zijn er plannen om de Brink in Roderesch aan te pakken. Onlangs is er een oorlogsmonument geplaatst, maar daar is – vanwege de coronacrisis – geen officiële onthulling van geweest. Later willen wij hier meer aandacht aan geven.
Tot slot zijn we nog op zoek naar bestuursleden. Momenteel zijn we in het bezit van een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het liefst zouden we er nog twee bestuursleden bij krijgen. De bestuursleden komen nu uit Alteveer en Roderesch, dus een bestuurslid uit Steenbergen is van harte welkom. Voor een goede afspiegeling, zouden we ook graag een dame in het bestuur willen hebben. Wie geïnteresseerd is geraakt, kan contact opnemen via secretariaat@rasdorpen.nl en via 050 282659. Wie helpt ons om de belangen van alle bewoners van Roderesch, Alteveer en Steenbergen te behartigen?’

|

UIT DE KRANT