Doek valt voor Dorpsbelangen RAS

Afbeelding
Man met de hamer

‘Ik ben nu nog voorzitter van Dorpsbelangen RAS. Nu nog, want de vereniging houdt op te bestaan. We krijgen geen bestuursleden meer. We hebben meerdere oproepen gedaan en ook mensen rechtstreeks benaderd. Dat heeft helaas niets opgeleverd. Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we dit voorgelegd aan onze leden. We hebben medegedeeld dat het niet gelukt is om nieuwe bestuursleden te vinden en dat er niets anders op zit dan de dorpsbelangenvereniging op te heffen. Daar is geen bezwaar tegen gemaakt. Volgens de statuten moet het bestuur uit zeven leden bestaan. Wij hebben drie bestuursleden, dat is al en jaar of drie zo. Dat maakt het lastig. Er ligt teveel werk voor drie mensen. We zijn voornamelijk bezig met administratieve zaken en het innen van de contributie in plaats van dat we iets voor het dorp doen. Dat is jammer. Het is wel een ontwikkeling die we meer zien. Als drie man de last moeten dragen, wordt het ook echt een last. Je wilt leuke dingen voor het dorp doen. Er zijn al veel goede dingen gerealiseerd. Al waren de meeste daarvan voor mijn tijd. Zo is er een dorpsvisie opgesteld. Daar is hard aan getrokken door het vorige bestuur. Ook de feestweken waren altijd een groot succes. Het contact met gemeente en provincie is altijd erg goed geweest. Dat is het mooie aan een dorpsbelangenvereniging, je bent gesprekspartner van de overheid. In zaken als de ontwikkeling van Roden Zuid en de ontwikkeling van de Prins Willem Alexander Hoeve hebben we veel energie gestoken. De dodenherdenking blijft overigens wel doorgaan. Een van de bestuursleden pakt dit verder op. Ik denk dat we er straks naar toe moeten dat er per straat een aanspreekpunt komt. Bij ontwikkelingen kunnen we elkaar via de aanspreekpunten op de hoogte houden zodat we op tijd iets kunnen organiseren, mocht dat nodig zijn. Zeker verandert er wel iets. Je organiseert straks iets op de ontwikkeling in plaats van dat je als vereniging structureel meedenkt. In geval van Roden Zuid zullen Kaatswegbewoners zelf in actie moeten komen. Het is wat het is. Het geld dat nog in de pot zit zullen we overdragen aan het RAShuys zodat dat ten goede komt aan de inwoners van de RAS-dorpen. De opheffing moet nog geformaliseerd worden. De uitschrijving bij de KvK willen we dit jaar nog rondbrengen.’

UIT DE KRANT