Fantasie speelt een belangrijke rol in het leven van dominee Walter Meijles

Afbeelding
Noordenvelders

NIEUW-RODEN – Met z’n gezin kwam hij in 2016 naar Noordenveld, verruilde hij Arnhem voor Nieuw-Roden. ‘Waarom? Heel simpel, de Protestantse Gemeente Roden-Roderwolde had een vacature die me aansprak’, zijn de woorden van Walter Meijles. ‘Ik was op zoek naar een fulltime baan en wilde naar een gemeente die theologisch in het brede midden stond, ik zocht een grotere gemeente én collega’s.’ Het kwam allemaal samen.

‘Een hele prettige plek om hier te wonen’, zegt Walter. Hij geniet van het wonen in landelijk gebied en omarmt ook de mensen hier. Er is volgens hem hier een grotere houding van leven en laten leven en veel mildheid bij de medemens.

Hij ging op z’n 18e theologie studeren met het idee om de zending in te gaan in het buitenland. Dat trok snel bij toen hij besefte dat er in Nederland ook veel te doen was. Hij vond het aanvankelijk een benauwend idee om dominee te worden en ging voor de kerk aan de slag als jeugdwerkadviseur. ‘Ik kwam daarvoor de hele provincie Gelderland door en ik realiseerde me dat de kerk mij in positieve zin steeds meer onder de huid ging zitten.’ Na een gemeente in Deventer vond hij als dominee in Roden een brede gemeenschap, met een groot pallet aan activiteiten.

Want, wie denkt dat een dominee op zondag na de preek vrij is, komt bedrogen uit. Walter neemt ons mee in een scala aan activiteiten van zijn afgelopen werkweek. Naast het voorbereiden van de kerkdienst, hield hij zich bezig met z’n meditatielessen, de leesclub en alvast met de inhoud van kerstochtend. Bezocht hij mensen die iemand hebben verloren of ziek zijn en had hij overleg met z’n collega over de vormgeving van een activiteit. ‘Ik realiseer me steeds meer dat wij als theologen echt een vak hebben geleerd. We hebben kritisch leren kijken naar de bijbel, maar ook goed geleerd om met mensen om te gaan en om aan te voelen waar het hier nu om draait en waar dat mee te maken heeft.’ En dat alles leren duiden in symbolieken, dat is Walter op het lijf geschreven.

Symboliek, het komt bij hem overal in terug. Walter, hij maakt altijd verbindingen en deed dit als jong kind al. ‘Ik maakte poppetjes uit de Star Wars-advertenties van de Donald Duck en speelde daar dan mee.’ Z’n hele leven al zet hij fantasieverhalen neer en is hij verhalenverteller. Zo vliegt hij ook de bijbelverhalen aan. ‘En dan op het niveau wat dat zegt over óns levensverhaal, het verhaal van vandaag de dag.’ 

We zien de ‘fantasy’ terug in één van z’n hobby’s. Trots laat Walter zien hoe hij plastic actiefiguren van Lord of the Rings minutieus ombouwt en op een hoger niveau brengt. Helaas blijft het werken hieraan altijd een sluitpost.

Er was namelijk een ander verlangen wat steeds bleef liggen en wat deze dominee graag wilde invullen. Hij besloot het kortgeleden aan te pakken en leverde 20% van z’n dienstverband in. Dit, om na z’n opleiding als regressietherapeut hierin z’n eigen bedrijf te starten. ‘Helen vanuit je zielkern, mensen terugbrengen naar wie je diep van binnen bent’, aldus Walter. Vanuit z’n geloofsovertuiging, maar dan op het alternatieve spoor. ‘Hoe mooi dat er twee werelden samenkomen.’ Elke dag als dominee aanstaan het putte hem uit. Elke vrijdag is hij nu vrij om in z’n praktijk te werken. ‘En heb ik geen klanten, dan heb ik de tijd aan mijzelf.’

Walter vertelt bij begrafenissen steevast terug te krijgen hoe mooi en inspirerend ze alles vinden. Ook de jongere generaties, ze vertellen dat ze niet wisten dat de kerk zo bijzonder kon zijn. ‘Het beeld van de kerk verandert, wordt steeds inspirerender en toegankelijker.’ Walter vindt dat hij hierin een taak heeft en een verbinder kan zijn. ‘Maar wat ik ook belangrijk vind? Wat kan ik nú doen om de kerkelijke traditie, de mensen die nu de kerk overeind houden, hier hun troost en bezieling vinden, en de mensen uit de alternatieve wereld bij elkaar te brengen.’

UIT DE KRANT