Vertraging bij realisatie Omniveld in Norg

Sport

NORG – Hoewel de financiering voor het nieuwe Omniveld nabij de scholen van De Hekakker en het Dr. Nassaucollege helemaal rond is, loopt de omvorming van de huidige schoolpleinen tot een nieuw speelterrein vertraging op.

Reden is de opstelling van het college B & W. Die wil eerst bekijken of verplaatsing van de scholen naar het multifunctionele centrum De Brinkhof ook een optie is. Hiervoor heeft de raad geld ter beschikking gesteld. Op dit moment is het onderzoek gaande en verwacht wordt dat hierover de komende maanden meer duidelijkheid komt. De huidige locatie zou dan beschikbaar kunnen komen voor woningbouw. Ook woningbouwcoöperatie Actium wil aan deze plannen meewerken.

Al een dik jaar zijn beide scholen in overleg over het opnieuw inrichten van het nieuwe schoolplein. Dat leidde tot een bijzonder plan waarbij ook de leerlingen, de buurt, ouders en dergelijke bij werden betrokken. Veel subsidieverstrekkers hebben een toezegging gedaan om te investeren in de plannen. Ook scholieren deden mee met een inzamelingsactie.

Omdat invulling van het terrein rondom De Brinkhof op dit moment nog onzeker is en een toekomstige verbouwing ook nog wel enige jaren zou gaan duren, wordt een deel van het Omniveld toch omgebouwd. Dit op wens van De Hekakker. Zo komt er op het grasveld een ruim speelveld waar gesport kan worden. Vooral het Dr. Nassaucollege ziet niks in het nu al volledig bouwen van een nieuw schoolplein. De gedachte dat er in een later stadium nogmaals geïnvesteerd moet worden, geeft volgens hen het schoolplein op dit moment geen extra waarde.

UIT DE KRANT