Intersport kledingsponsor Tennisclub Nienoord

|
| Foto: |
Sport

RODEN - Onlangs is bij Intersport Superstore Roden een meerjarige overeenkomst getekend tussen Tennisclub Nienoord en Intersport Roden, vertegenwoordigd door Jos Brunninkhuis (voorzitter TC Nienoord) en Emiel van der Heide (directeur Intersport Roden). De overeenkomst betreft met name levering van clubkleding voor de tennisclub in de komende jaren, waarbij is gekozen voor het gerenommeerde tennismerk Head. Daar waar in veel sporten als voetbal, volleybal en judo het heel gebruikelijk is dat teams een uniforme uitstraling hebben, is dit op verenigingsniveau in de tennissport vrij uniek. Intersport Supersport Roden heeft een belangrijke adviserende rol gespeeld bij de totstandkoming van de kledinglijn, gekenmerkt door kwalitatief goede maar betaalbare tenniskleding. Uniforme clubkleding past in de ambitie die de tennisclub heeft uitgesproken om op een hoger niveau te willen gaan spelen, maar daarnaast ruimte te blijven geven aan recreatieve spelers. TC Nienoord is als club volop in beweging. Naast de oprichting van een G-team en het opzetten van een project voor vluchtelingen, is men nu bezig met invoering van elektronisch afhangen en worden mogelijkheden voor het opzetten van een bedrijvencompetitie onderzocht. In het kader van een open karakter is iedereen welkom om een balletje te slaan aan de Sunckemalaan in Leek.

|

UIT DE KRANT