‘De strijd op en om de Roderesch’

Gemeente Noordenveld

Politiek Noordenveld
RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens ene eigen mening.

Het blijft me bezighouden. Ben nog niet van de brommer afgeschoten... De Roderesch. Mijn geboortestreek. Vorige week waren er weer drie bijeenkomsten die er betrekking om hebben. Bij geen van allen ben ik geweest toch weet ik van het belangrijkste waar het over ging... Eerst wat geschiedenis... De Roderesch is een esch, die in Drenthe ligt. Er zijn er honderden van. In de hele provincie. Vroeger was het vrijwel uitsluitend landbouwgrond. Nu heel vaak grasland of geheel of gedeeltelijk opgeslokt door het bijbehorende dorp. Het dorp Roderesch en in mindere mate Alteveer liggen op die Roderesch, dan wel aan de randen van deze esch. De bebouwing van de Roderesch is een zogenaamde “wilde ontginning’. Zonder toestemming werd in een nacht een keet neergezet, van heideplaggen en stro. En er volgden er meer... Dit proces nam vanaf 1834 een 100 jaar in beslag. Dat het op en bij een esch gebeurde is vrij uniek. Meestal stonden de hutten in het minder kostbare afgegraven veengrond. Er zijn er vele dorpen of streken, die zo zijn ontstaan. Nieuw Roden, Amerika, Ter Heyl, Haarveen, Altena, in Peize de Veenlaan, voorste deel van de huidige Noordenveldweg, de Streek, de Pol. Als deze streken en plaatsen zijn uit plaggehuttenkolonies ontstaan. Vergelijkbaar met het illegaal wonen in de bossen van Norg en Roden momenteel. Nee het moet geen vetpot geweest zijn. Die plaggehutten bewoners. Toch werden er opmerkelijke staaltjes bouwkunst en ontginningswerk verricht. Een en ander leidde met behulp van de overheid tot het tot standkomen van scholen. Hoefden de kinderen niet meer hele afstanden af te leggen naar de boerendorpen, waar ze meestal met de nek werden aangekeken... Zo moeizaam als de dorpsschooltjes ontstaan zijn, zo vlot worden ze nu weer verwijderd. Niet door de krimp. Die is nergens in Noordenveld te merken. Gewoon omdat nieuwe inwoners andere pedagogische waarden hanteren, waarbij zo’n kleine dorpsschool niet meer geschikt geacht wordt voor hun briljante kroost. Dat zo’n ontwikkeling funeste gevolgen heeft voor de leefbaarheid van zo’n dorpje... Dat staat buiten kijf. Allerlei kunstgrepen worden toegepast. In de  RASdorpen is de school tot dorpshuis gebombardeerd. Het oorspronkelijke dorpshuis de Roegte is afgebroken. Zaterdag verrichte wethouder financien Gerrit Alssema de opening. De Gemeente heeft er nog al wat geld en middelen ingestoken. In de nabije toekomst zal de RASgemeenschap de eigen broek moeten ophouden. Nu is er aardig wat dorpsactiviteit. Maar met het ontbreken van een school zal dat een zeer zware wissel op de toekomst zijn. Nu zijn er twee factoren in de RASdorpen, die zowel een positieve als negatieve rol kun spelen. En dat ten dele al gedaan hebben. De aanwezigheid van de NAM in het beekdal van het Groote Diep en de aanwezigheid van veel partijgangers van de Lijst Groen Noordenveld. De NAM was woensdag in het Raadhuis te horen over de schade aan de bebouwing in de RASdorpen. Is dat nu te danken aan de bodemstijging ten gevolge van de gasopslag in de bodem. Bovendien heeft de NAM nogal wat geld laten stromen richting de RASdorpen. In guldens enkele tonnen aan het eind van de 20ste eeuw. Ten behoeve van het hele verenigingsleven. Geregeld door de Dorpsvereniging RAS. Ik weet dat, want ik zat in die tijd in het bestuur. Nu zitten er vooral politici van de LGN in het bestuur van Dorpsbelangen. Waaronder de notoire Pierre Baas. Voor mij heeft dat gevolgen. Ik kan niet meer lid worden van Dorpsbelangen, die mijn vader nog mee heeft opgericht. Pierre raakt in alle staten en eist schuimbekkend dat ik verwijderd wordt zo gauw hij me ziet. Deze politiek van de vermoorde onschuld werkt, want de rest van het bestuur denkt nu dat ik een crimineel ben (..) Het moge duidelijk zijn. Er staan moeilijke tijden in de RAS dorpen te wachten, met een bestuur, dat op deze wijze verdeeldheid zaait, waar eenheid op zijn plaats zou moeten zijn. Heeft Pierre kennelijk geen last van. Hij staat ver boven de dorpsbevolking. Daar geven sommigen hem nog gelijk in ook...  Toch houd ik u nauwkeurig op de hoogte... zolang ze mij nog niet van de brommer af hebben geschoten...

UIT DE KRANT