‘Oorlog en politiek’

Gemeente Noordenveld

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Het is weer zover... Aan het eind van de week worden de doden van 40-45 herdacht. Het jaarlijkse ritueel. Dat klinkt misschien als routine... Doet weinig af aan de veronderstelling, dat de oorlog er behoorlijk heeft ingehakt. In de eerste plaats vielen er veel slachtoffers. Ook in ons land... Ook in de gemeente Noordenveld. Wat mij er vooral met verbijstering aan terug doet denken, dat is de totale herwaardering van traditionele waarden. Nietzsche noemde dat “die Umwertung aller Werte”. Wat gisteren abnormaal was, was vandaag de gewoonste zaak van de wereld. Om met de democratie te beginnen. Die was gewoon afgeschaft... Stemmen? Nergens meer voor nodig... Dat vonden niet alleen de bezetters, ook hun vele handlangers hier waren het daar roerend mee eens. Hitler had de macht en dat moest maar zo blijven. Hitler moest zijn werk afmaken... Wat dat werk inhield, daar kwamen we gauw genoeg achter. Mensen met een afwijkende achtergrond en politieke overtuiging, Joden en Communisten werden opgepakt, afgevoerd om in de meeste gevallen niet meer terug te keren. Vrije pers... afgeschaft, kranten onder censuur bleven wel uitkomen. Voorzien van alle leugens, die gebruikelijk waren. Naar de radio luisteren? Verboden... Ze moesten ingeleverd worden. Op de kleinste overtreding stonden de zwaarste straffen. Standrechtelijke executies werden in en uitgevoerd... Vrijheid van meningsuiting? Je moest domweg uitkijken wat je zei. Zelfs je buren waren niet te vertrouwen. Wie zou in zulke omstandigheden willen leven? Zullen er niet veel meer zijn... Ofschoon... het racisme wint meer en meer (en niet minder...minder...) aan populariteit. Mensen, waar van je het niet verwacht wijzen weer naar bevolkingsgroepen, die zouden moeten verdwijnen.... Zelfs aan het nut van de democratie wordt weer getwijfeld... Hier stemden maar een kleine 60% bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Wat wordt er met die stemmen gedaan? Dat konden we weer zien, vorige week woensdag... onder overweldigende belangstelling (er waren zitplaatsen tekort) werden nieuwe raadsleden ingezworen evenals een compleet nieuw college. Het liep allemaal heel gladjes... Nee er werden geen politieke debatten gevoerd... Hendrik Koekoek en zijn LGN hadden zich er nog zo op voorbereid. Het werd niks. De debatten over het nieuwe bestuursprogramma waren later geprogrammeerd. Het programma werd alleen officieel aangeboden... Meer niet. Hendrik kon het niet nalaten er wat opmerkingen over te maken. “Er zaten goede en minder goede elementen in het program” ... Daar hoef je geen kenner voor te zijn... Dat ligt wel voor de hand... Misschien uit louter balsturigheid vroeg LGN schriftelijke stemming aan. Over de verkiezing van het college... er was een tegenstem en drie personen stemden er blanco of ongeldig. Leek me wel duidelijk, wie dat waren.. Toen ik echter aan Waals vroeg “Harrie, wat hejje gestemd?” Hulde hij zich in formeel stilzwijgen “Maar dat is toch geheim”. De dag was al niet zo goed voor LGN begonnen. Henk Koekoek wou weten of zijn club kans had bij de verkiezing van de voorzitter van de Raadscommissie... Het leed ook al schipbreuk... Dat gebeurde tijdens de voorvergadering, in het Presidium. Nadat de nieuwe fractievoorzitter Ellen van der Haven van gemeentebelangen kort en duidelijk had verklaard volledig achter een nieuwe termijn van de huidige voorzitter Marrie Brink-Veerman te staan. Toch kreeg LGN door een tragisch toeval de kans te bewijzen een goeie kandidaat in huis te hebben. Voorzitter Marrie was afwezig... Familieomstandigheden. Als regel werd gesteld, dat voor haar vervanger gold “wie het eerst komt, die wordt het” Welnu... Het bleek Tineke Nieboer van LGN... De druk werd door haar fractieleider Koekoek ongewild verhoogd. Immers, als je vraagt naar de kansen van een kandidaatsvoorzitter... Moet je er toch wel een achter de hand hebben. Tineke dus... Welnu, ondanks enkele aarzelingen aan het begin bracht ze het er heel goed vanaf... Toen ik haar daarmee complimenteerde was ze zeer verbaasd. Van mij had ze dat niet verwacht... Zo zie je maar weer... Uw luis in de pels kan soms verrassend uit de hoek komen. Die vrijheid neem ik. We leven niet meer onder een Duitse Dictatuur. Dat zullen wij ons deze week in toenemende mate gaan realiseren... Hoop ik...

UIT DE KRANT