Jan Kemkers

Man met de hamer

Functie: Voorzitter Stichting Ondernemersfonds Noordenveld

“De Stichting Ondernemersfonds Noordenveld is een paar jaar geleden door de gemeente ingesteld. Met name om de leden van Zakenkring Roden een geldelijk evenwichtige lastenverlichting te geven voor wat betreft kosten die deze vereniging maakt om, globaal gezegd, het centrum van Roden in alle opzichten ‘publieksvriendelijker’ te maken. Tot voor een paar jaar kwamen deze kosten – zoals kerstverlichting, publiektrekkende acties en evenementen, noem maar op – allemaal ten laste van de Zakenkringleden, uit hun contributie welteverstaan. Terwijl veel landelijke grootwinkelbedrijven en filialen van dit alles wél profiteerden, maar er – als niet-leden van de Zakenkring – niet voor betaalden. Dat is door het instellen van een Ondernemersfonds rechtgetrokken. Iedereen betaalt nu wat meer OZB terwijl de contributie voor Zakenkringleden werd verlaagd. Jan Buiter, de voorzitter van de Zakenkring, vroeg mij om de onafhankelijke voorzitter van het Ondernemersfonds te worden. Het fondsbestuur bestaat verder uit notaris Jan Willem van der Woude die secretaris is en Anne van der Veen als penningmeester. Het fonds krijgt uit de geïnde OZB jaarlijks de beschikking over 70.000 euro, waaruit doelgerichte projecten en acties worden medegefinancierd. Zo wordt voor de upgrading van de Albertsbaan vijftigduizend euro uitgetrokken. Vierhonderdvijftigduizend euro wordt daarvoor vanuit de gemeente Noordenveld beschikbaar gesteld. Tsja, dan is er voor de gedachte renovatie van het plein nog een bedrag van acht ton nodig… Een mooie klus, zeg ik lachend, voor burgemeester Hans van der Laan om dit als eventueel ‘laatste kunstje?’, let wel op het vraagteken, binnen te halen. Maar uit het Ondernemersfonds worden en zijn meer voorzieningen al gerealiseerd, zoals een nieuwe LED-verlichting in het centrum. En zo zijn er meer zaken die, nadat we die op hun merites hebben beoordeeld, via dit fonds werden en worden (mede)gefinancierd.

Aanvankelijk was het de bedoeling, om meer participanten bij het Ondernemersfonds te betrekken om ook hen te kunnen faciliteren. Zoals het Parkmanagement in Roden en de geclusterde bedrijven in Peize. Dat is nog niet gelukt, maar eind van dit jaar, als we het fonds met elkaar en met de gemeente gaan evalueren, willen we hen – en andere belangstellenden – er alsnog graag bij betrekken. Ik hoop, dat we met elkaar dóór kunnen gaan. En de activiteiten kunnen uitbreiden.”

UIT DE KRANT