Meijer ziet in Stelpstra een gedeputeerde met een dubbele pet

Gemeente Noordenveld

Raad van Noordenveld


De derde online raadsvergadering van de gemeente Noordenveld moest worden afgekapt omdat de tijd erop zat. Als je je dan bedenkt dat ze nog een uur eerder waren begonnen, kun je niet anders dan concluderen dat het weer een lange vergadering was. Maar met een onderwerp als de Regionale Energiestrategie (RES) op de agenda, was dat ook nog wel te verwachten. De RES zal de komende jaren nog veelvuldig terugkeren.


Bij het behandelen van het agendapunt bleek dat de VVD, het CDA, D66 en Lijst Groen Noordenveld het document nog niet wilden vaststellen, maar ter kennisgeving wilden aannemen. Gemeentebelangen, PvdA/GroenLinks en ChristenUnie wilden het document vaststellen, waarmee zij de meerderheid hadden en het document dus ter vaststelling kon. Maar niet zonder dat de partijen er ieder hun zegje over deden. Te beginnen met Bertus Jan Epema (PvdA/GroenLinks). Hij noemde de RES, niet verrassend, ‘bittere noodzaak’. ‘Wij willen in 2030 de meest duurzame gemeente van Drenthe zijn. Daarvoor moet veel gebeuren. Dit is een goed startdocument en gaandeweg moeten we kijken naar wat het meest efficiënt en effectief is.’


Gerard Willenborg (CDA) gaf aan te hopen dat met dit document de ‘grootschalige landschap ontsierende projecten’ buiten de deur kunne worden gehouden. De rol van de Adviesraad Duurzaamheid roemde hij, om vervolgens aan te geven dat hij het jammer vindt dat er geen RES is die specifiek op de eigen gemeente is geprojecteerd. ‘Een Noordenveldse variant was welkom geweest’, aldus Willenborg.


Robert Meijer (VVD) ging er maar weer eens scherp in. Allereerst door te zeggen dat het noorden weer moet bloeden voor de energietransitie, terwijl het westen relatief weinig hoeft te doen. En dan was er nog de ‘dubieuze rol’ van gedeputeerde Tjisse Stelpstra. ‘Vanuit het IPO is hij aangeschoven bij de gesprekken rondom de Energietransitie’, wist Meijer. ‘Gaat hij Drenthe een Judaskus geven?’ Volgens Meijer wil Stelpstra zijn portefeuille per se behouden, wat ten koste zou kunnen gaan van het Drentse Landschap. Een opmerking die er bij Menne Kamminga (ChristenUnie) absoluut niet in ging. Net als Kamminga is Stelpstra lid van de ChristenUnie en dus voelde Kamminga dat hij het voor de gedeputeerde moest opnemen. ‘Het siert de heer Meijer niet dat hij suggereert dat Stelpstra uit is op zelfverheerlijking’, sprak hij. Waarop Meijer nog maar eens de ‘klein bier’ opmerking van Stelpstra van staal haalde. Die had volgens hem ‘denigrerend’ over de plannen van Noordenveld gesproken, waarop Kamminga pareerde dat Stelpstra meermaals heeft aangeboden eens op gesprek te komen. Meijer ging echter onverminderd door en wees er nog eens op dat de ‘pijn’ van de energietransitie eerlijk moet worden verdeeld. Het beeld van het noorden tegen de boze Randstad kreeg steeds meer gestalte.


Wethouder Kirsten Ipema gaf nog maar even aan dat de term klein bier niet passend was. ‘Juist kleine projecten die particulieren zelf doen, zijn heel belangrijk’, stelde zij. Even eerder had Epema, dus niet Ipema, al aangegeven dat het ‘makkelijk schieten is op de RES’. ‘Het is een goede en positieve ontwikkeling dat er zo serieus naar de RES wordt gekeken’, stelde hij. Het ‘bod’ wat Noordenveld had ingediend werd door Meijer te hoog bevonden, maar Epema stelde juist voor dat de andere regio’s hun bod verhogen tot aan dat van Noordenveld. De gemeente is graag het braafste jongetje van de klas, maar Epema ziet dat als iets goeds. Laat de anderen ook maar zulke ambities tonen, was zijn statement.


Tijdens de besluitvormende vergadering werd een zeer sympathieke, maar even overbodige, motie van Lijst Groen Noordenveld en de VVD weggewoven. Zij riepen op om gezamenlijk met alle inwoners de schouders eronder te zetten en positief de toekomst tegemoet gezien, om het in mijn eigen woorden te schrijven. De motie werd ook door de andere partijen overbodig genoemd, wat kwaad bloed zette bij Henk Koekkoek (LGN). ‘Deze motie is bedoeld als positieve stimulans. Het leek ons goed om te laten weten dat de raad achter haar inwoners staat. Jammer dat hier zo negatief op gereageerd wordt.’ Ook Meijer was verbolgen: ‘Was deze motie uit de andere kant van de raad gekomen, dan was deze ongetwijfeld aangenomen. Maar er staan helaas twee verkeerde partijen onder de motie, dus wordt hij afgeschoten. Jammer.’


Het wordt hoog tijd voor de raadsleden om elkaar in de raadszaal weer in de ogen te kunnen kijken. Wanneer dat zal zijn, is maar zeer de vraag. Tegen het einde van de raadsvergadering gaven meerdere raadsleden aan deze vorm van vergaderen niet fijn te vinden. Als het aan hen ligt, vergadert de raad na de vakantie weer fysiek in het gemeentehuis. Tot dan zal men de messen moeten slijpen in het comfort van thuis.


Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema

UIT DE KRANT