Gemeenteraad heeft precedent geschapen bij Roden-Zuid

Gemeente Noordenveld

Bij de ingekomen stukken voor de raadsleden van de gemeente Noordenveld, zat onlangs een schrijven van Henk van Dijk. De voorzitter van Rij- en Menvereniging Mensinghe roept de raad ‘met klem en spoed’ op om een besluit over de verplaatsing van Manege de Hulhorst naar voren te schuiven. De gemeente, die als voornemen heeft de sport in Roden-Zuid integraal aan te pakken, komt hiermee in een lastig parket. Moet zij wederom een precedent scheppen?


Het Integraal Sportaccommodatieplan (ISAP) maakte al eerder duidelijk dat ‘integraal’ een rekbaar begrip is. Want toen de VV Roden aan de bel trok vanwege een nijpend tekort aan voetbalvelden, werd het wethouder Jeroen Westendorp na een tijdje duidelijk dat dit plan maar naar voren moest worden gehaald. Voor VV Roden een uitstekende en broodnodige zet, maar het werd duidelijk dat de I van ISAP misschien toch niet heel integraal was.


Bij Roden-Zuid zien we hetzelfde. Er moest een integraal plan voor de sport komen, maar toen de korfbalvereniging Noordenveld aan de bel trok dat het met stoom en kokend water een kunstgrasveld nodig heeft, wist de raad niet hoe snel ze dit in de begroting moesten laten proppen. Daar ging wederom het voornemen van Westendorp om een integraal plan te maken.


En nu trekt dus Manege de Hulhorst aan de bel. Volgens briefschrijver Van Dijk is er een grote noodzaak om Manege de Hulhorst te verplaatsen of te renoveren. ‘Vanuit zowel milieutechnische redenen als dierenwelzijn dreigt de manege zijn veiligheidscertificaat kwijt te raken en daarmee zijn maatschappelijke functie. Dat betekent dat er haast is geboden om snel een besluit te nemen wat ons te doen staat’, zo staat er in de brief. Er bestaat een grote wens voor een Hippisch Centrum Noordenveld, dat een plaats moet bieden aan tal van paardensportactiviteiten.


Van Dijk meent dat de locatie aan de Esweg de meest geschikte locatie is voor de manege. ‘We beseffen ons dat  het besluit mogelijk samenhangt met het besluit over Roden-Zuid. Een besluit dat samenhangt met de vraag naar huizenbouw en de mate waarin daarin voorzien moet worden. Gezien de huidige overspannenheid van de woningmarkt zal het duidelijk zijn dat er sowieso meer huizen gebouwd moeten gaan worden in Roden. De huidige locatie van Manege Hulhorst is daar uitermate geschikt voor’, zo schrijft de voorzitter, om vervolgens de raad te verzoeken met spoed een beslissing te nemen opdat de toekomstige maatschappelijke functie van de manege wordt veiliggesteld.


Ja, voor deze argumenten valt absoluut wat te zeggen. En dus mogen de raadsleden weer aan de bak. Want kunnen zij nog wel ‘nee’ verkopen, nadat ze eerder al ‘ja’ zeiden tegen VV Roden en KV Noordenveld? Het lijkt alsof er een precedent is geschapen, waardoor het lastig zal worden om met steekhoudende argumenten de manege in de wacht te zetten.


Onlangs gaf Erik Kloosterman, de ambitieuze trainer van VV ONR, iets soortgelijks aan. In gesprek voor de rubriek ‘Noordenvelders’ gaf hij aan het raar te vinden dat de gemeente Noordenveld de sportclubs op Roden-Zuid niet in één keer aanpakt. ‘Doe iets of doe niets, zo sta ik er in. Nu krijgt KV Noordenveld een kunstgrasveld. Prachtig, ik gun het ze van harte. Maar als ik kijk naar hoeveel trainingen van ONR niet door kunnen gaan omdat het veld te slecht is…. Dan denk ik: waarom pakt de gemeente dat niet in één keer aan? Doe het samen. Soms vraag ik me af hoe belangrijk men de sport hier nu echt vindt. Als ik kijk hoelang het heeft moeten duren voordat de G-voetballers een kunstgrasveld kregen en hoe snel er nu opeens een kunstgrasveld kan worden aangelegd, dan heb ik daar mijn bedenkingen bij’, aldus Kloosterman.


‘Doe het samen’. Dat was inderdaad ook de bedoeling van het college inzake Roden-Zuid. Totdat de KV Noordenveld om de hoek kwam met een dringend verzoek. Logisch dat zij hier haast mee wilden maken. De raad zag de behoefte en beloofde een kunstgrasveld. Nu komt dus de manege en het is de vraag of de raad nog ‘nee’ kan verkopen. Zij heeft hiermee een precedent geschapen op Roden-Zuid en moet nu zelf de afweging maken of ze de sport nog steeds integraal wil aanpakken, of dat ook de manege een ‘eigen behandeling’ krijgt. Zo zie je maar: een beslissing staat nooit op zichzelf.


Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema

UIT DE KRANT