Plaats: Nieuw-Roden

||||||
|||||| Foto: ||||||
[on] genode gast

Plaats: Nieuw-Roden

Datum: Donderdag 18 februari

Tijd: 15.00 uur

NIEUW RODEN - In Nieuw Roden vond afgelopen donderdag een primeur plaats. Hier werd namelijk het eerste preventiebord ‘Buurt WhatsApp’ in de gemeente Noordenveld onthuld, bij de ingang van het dorp op de kruising Esweg - Zevenhuisterweg. Dat toekomstige boeven en inbrekers het maar even weten. Signalen die verdacht overkomen, worden op de Buurt WhatsApp geplaatst. Zo wordt de buurt veiliger en kan de politie sneller ingrijpen.

Alex van der Molen was deze dag de gevierde man. Voorzitter Piet Luursema van de belangenvereniging bracht het treffend ter sprake. ‘Toen jij ons anderhalf jaar geleden uitleg gaf over jouw initiatief was Dorpsbelangen meteen erg enthousiast en hebben we mede op jouw verzoek de gemeente gevraagd dit initiatief te ondersteunen. Dat in ons dorp nu het eerste preventiebord van de gemeente hangt is mede aan jou te danken.’ Bij de onthulling van het bord was het een drukte van belang. Wijkagenten Robert Bouma en Manzu Holthuis waren er, burgemeester Klaas Smid gaf een bloemetje aan Alex van der Molen, buurtwerker Jan Donkelaar kwam langs op de fiets, ambtelijk medewerker sociaal netwerk Gert van Rossum was nieuwsgierig en natuurlijk ontbraken ook dorpsgenoten niet. Het idee werd door iedereen helemaal fantastisch gevonden. Alex vond het allemaal geweldig dat zijn initiatief op deze wijze werd opgepakt. ‘Ik heb veel mensen gesproken die deze WatsAppgroep een goed plan vinden. De reacties uit het dorp zijn enthousiast.’

Buurtbewoners Grieko Marinus, Pierre Berghuis en Dicky Martens vinden het een goed en erg mooi iniatief. ‘De buurt voelt zich betrokken en we zijn erg enthousiast. Het moet nog wel blijken of het gaat helpen, zo’n groep, want zoveel gebeurt er hier niet in Nieuw-Roden,’ laten ze weten. Grieko Marinus vindt dat de mensen zichzelf momenteel ook wel bang laten maken. ‘Er zijn tegenwoordig mensen die de deuren al op slot doen als het schemert’, zegt hij.

Wijkagent Robert Bouma is een van de trekkers van dergelijke WhatsApp groepen in de buurten. ‘Het geeft aan dat mensen betrokken zijn bij hun buurt. Dit zijn initiatieven die we willen ondersteunen. Niet alleen hier, ook in de rest van de gemeente. Op 23 februari hebben we een workshop in Norg en aansluitend op 9 maart een oefening.’ Om vast de kunst af te kijken was vanuit het Norgse Ivo Bourichter van de partij. Hij is enthousiast werkgroep lid van de WhatsApp oefening in Norg. ‘Het zou mooi zijn om op diverse plaatsen in ons dorp ook dergelijke borden te plaatsen. Nieuwe technieken maken deze acties nu mogelijk.’

Burgemeester Klaas Smid volbracht de onthulling van het bord met verve. ‘Dit is een goed streven en geeft aan dat er een mooie samenwerking bestaat tussen politie en burgers. Belangrijk is een goede wisselwerking tussen deze beide partijen. De ideeën komen voort uit de buurt en worden gedragen door de bewoners. Vooral dat gegeven spreekt mij erg aan.’ Gert van Rossum: ‘Inbrekers zien die borden heus wel en zullen nu wel twee keer nadenken of ze in deze wijk gaan inbreken. WhatsApp brengt een hele goede ontwikkeling. Niet alleen inbraak, ook vandalisme is hierbij een punt van aandacht. Het aantal inbraken zal naar verwachting naar beneden gaan’.

||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||

UIT DE KRANT