Verleden en toekomst van de Oude Riet

actueel

MARUM - Rond het Oude Diep,  vroeger de Oude Riet, willen onder meer het Staatsbosbeheer en het waterschap het Noorderzijlvest  het landschap naar haar vroegere kwaliteit terugbrengen.  Zo gaat men in de Marumerlage de langzaam stromende rivierloop herstellen, waardoor ook de waterkwaliteit in de moerassige omgeving zal verbeteren.
Hierbij gaat het om de realisatie van een gezond beeksysteem door hermeandering, aanleg van overstromingsvlakten en vrije vismigratie door het opheffen van vismigratieknelpunten. Door het beekherstel van de Oude Riet ontstaat er langs de vernieuwde bochten van de Oude Riet een natuurlijk moerasgebied met een beslist hoge ecologische waarde!
Het waterschap Noorderzijlvest en Staatsbosbeheer voeren de reconstructie uit, het beheer is in handen van Staatsbosbeheer. Beide  projectpartijen hebben samen een inrichtingsplan uitgewerkt. In dit plan zijn doelen en functies voor natuur, beekherstel en recreatie gecombineerd. De Campagnegroep Marumerlage organiseert enkele voorlichtingsavonden over de realisatie van het toekomstige landschap rond de Oude Riet.  In deze Campagnegroep zitten mensen van Staatsbosbeheer, het IVN,  de NDCE ( Natuur Educatie) en Heemkundekring Vredewold-West. De eerste avond wordt georganiseerd in Dorpshuis DE WEME, Westerweg 12 te Noordwijk, aanvang  19.30 uur. De toegang is gratis.

UIT DE KRANT