Bedrijventerreinen Roden en Peize krijgen eigen BIZ-stichting

actueel

RODEN – Met het ondertekenen van de oprichtingsstaturen - aanstaande vrijdag- bij notariskantoor Holland & Van der Woude bekrachtigen de nieuwe stichtingsbesturen BIZ-Roden en BIZ-Peize het belang van bedrijventerreinen in Roden en Peize die voldoen aan de eisen van de tijd.
Op 1 januari 2015 is de wet op Bedrijveninvesteringszones (BIZ) van kracht geworden, die de oprichting van een BIZ mogelijk maakt. Ondernemers op de bedrijventerreinen in Roden en Peize hebben zich in februari uitgesproken voor een BIZ in Roden en een BIZ in Peize. Met een BIZ leggen ondernemers via een gezamenlijke bijdrage middelen op tafel voor activiteiten die de economische ontwikkeling van een  BIZ versterken. Het gaat dan om activiteiten in de openbare ruimte, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid op de bedrijventerreinen of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijventerreinen. Het gaat daarbij uitdrukkelijk niet om het overnemen van taken die door de gemeente gedaan worden. De gemeente Noordenveld gaat de inning van de bijdragen verzorgen en keert de bijdragen in z’n geheel uit aan de nieuwe stichtingsbesturen. Het Ondernemerscontact Noordenveld (OCN) en parkmanagement hebben zich de afgelopen jaren bijvoorbeeld al ingespannen voor collectieve veiligheidszorg, het realiseren van glasvezel en het sneeuwruimen op de wegen van de bedrijventerreinen die de gemeente niet veegt. Een recent mooi voorbeeld is dat dankzij parkmanagement glasvezel bereikbaar is voor ondernemers op de Noordhoek via aansluiting bij De Kop Breed. Het zit ‘m vaak in verbinden van kansen en mogelijkheden, denk daarbij ook aan cofinanciering. En daarin heeft parkmanagement al ruim tien jaar ervaring. Het mooie van de BIZ is volgens voorzitter Bert Venema dat ondernemers zelf kunnen bepalen wat zij belangrijk vinden en door het samen aan te pakken krijg je voor elkaar wat je alleen niet lukt. De realisatie van camerabeveiliging in Peize is daar een mooi voorbeeld van. Maar ook de bewegwijzering in Peize is prima in orde. Na de zomervakantie zal in Roden een begin worden gemaakt met nieuwe bewegwijzering.

UIT DE KRANT