Tijdelijk extra opvangcapaciteit voor asielzoekers in Veenhuizen

actueel

VEENHUIZEN - Sinds mei 2014 bevindt zich een noodopvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Groot Bankenbosch in Veenhuizen.Onlangs heeft het COA aan de gemeente gevraagd of er tijdelijk extra opvangcapaciteit beschikbaar gesteld kan worden. De instroom van vluchtelingen loopt dusdanig hoog op dat het COA op zoek is naar meer tijdelijke extra plekken om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. Bij de vestiging van de noodopvanglocatie zijn er met de bewoners en met de gemeenteraad afspraken. Daarom heeft locoburgemeester, Henk Kosters (FOTO) namens het college van burgemeester en wethouders overleg gevoerd met de fractievoorzitters van de gemeenteraad, de omwonenden en de Stichting Bewonersbelangen Veenhuizen. De uitkomst van dit overleg is dat alle betrokken partijen akkoord willen gaan met een tijdelijke ophoging van de capaciteit van 200 bedden tot kerst 2015.

UIT DE KRANT