‘We moeten maar vertrouwen hebben in de gemeentepolitiek’

actueel

Zakenkring voor aanpak Albertsbaan

RODEN – Een meerderheid van de leden van Zakenkring Roden is voor het opknappen van de Albertsbaan, en dan in de variant 140+10+40. Dit betekent dat de Zakenkring akkoord gaat met het feit dat er straks nog ‘maar’ 140 auto’s op de Albertsbaan geparkeerd kunnen worden na de grondige opknapbeurt, dat tien van de gesneuvelde parkeerplaatsen elders in het centrum gecompenseerd moeten worden én dat er gekeken moet worden naar een geschikte locatie op loopafstand van het centrum waar nóg eens veertig extra parkeerplaatsen gecreëerd kunnen (of beter: moeten) worden. Dat was de uitkomst van de naar voren gehaalde, en met spanning tegemoet geziene vergadering van de Zakenkring.
En dus moeten de winkeliers maar hopen dat de gemeente echt haar best gaat doen om die veertig parkeerplaatsen te compenseren. Geloven in de blauwe ogen van de wethouder. Er staat over die inspanningsverplichting namelijk niets op papier. Het is slechts een kwestie van vertrouwen. Met de vergadering- en de anonieme stemming- kwam vorige week een voorlopig einde aan een heuse soap. Een soap die in z’n geheel al een jaar of twintig duurt. In mei van dit jaar ging Zakenkring Roden al akkoord met de variant 140+10. Na onderzoek van verkeersspecialist Sjoerd Stienstra dacht een groot deel van zowel bestuur als leden van de Zakenkring er toch ineens anders over. Toen gingen de ogen pas echt open en werden de mogelijke consequenties van het verdwijnen van tientallen parkeerplaatsen pas helder. Met 140+10 zou de parkeerdruk in het centrum van Roden te hoog worden. En dat zou wel eens ten koste kunnen gaan van publiek en dus omzet. Want publiek wil in de watten gelegd worden, anno 2015. Die wil niet heel ver lopen voor een boodschapje en niet oeverloos zoeken naar een parkeerplaats. Die wil de auto het liefst voor de kassa parkeren. En dus rolde een nieuwe variant uit de hoge hoed: 140+10+40. Word dat gerealiseerd, dan blijft de parkeerdruk op hetzelfde peil als nu. En dat is voor alle partijen acceptabel.
En dus kan er – of het moet nu al heel raar lopen- straks echt gestart worden met de upgrade van de Albertsbaan, ondertussen een dossier dat z’n weerga niet kent. Ondernemers zaten nu overigens in een best lastig parket. Over het feit dat de Albertsbaan opgeknapt moest worden, was iedereen het al lang eens. Ook over het feit dat dit nu- nu er geld is- moest gebeuren, waren de meningen niet verdeeld. Maar dat parkeren. Dat werd een heel heet hangijzer. Logisch, want voor een boodschappendorp als Roden is parkeren van essentieel belang. Een levensader. Winkeliers hebben een gemeenschappelijk doel (zoveel mogelijk mensen in het centrum), maar toch ook allemaal hun eigen belang. Heel moeilijk om al die belangen, al die meningen en gedachten te bundelen in één en hetzelfde plan, waarbij de belangen van iedereen zo goed mogelijk behartigd worden.
Hoewel het leek alsof Roden het over niets dan de Albertsbaan kon hebben, viel de belangstelling tijdens de vergadering van de Zakenkring toch wat tegen. Uiteindelijk werden – en daar zaten zelfs machtigingen en de stemmen van de bestuursleden bij- slechts 55 stemmen uitgebracht. Van die 55 stemden 43 op de variant 140+10+40. Vijf stemmers vonden 140+10 voldoende en vijf stemmers waren van mening dat er niets aan de Albertsbaan moet gebeuren. Daarnaast werden twee blanco stemmen ingeleverd.
De sfeer na afloop? Overwegend positief. Positief vanwege het feit dat er na jaren en jaren dan eindelijk eens iets aan de Albertsbaan gaat gebeuren, twijfel over de te compenseren parkeerplaatsen en de invulling. Want over het middenterrein bijvoorbeeld, is nog niet veel bekend. Er zijn kaders geschapen, waarmee twee of drie architecten aan de slag mogen. Voorlopig zal dat middenterrein grasveld worden. De ondernemers waren het over één ding wel eens: met ongeveer twee miljoen euro in de portemonnee kan van het centrum van Roden weer iets bijzonders gemaakt worden. En of dat nou met laaghangend fruit, een paviljoen of een PC Hooft-achtige Heerestraat is, er gebeurt straks wel iets. En daar is iedereen in Roden bij gebaat.

UIT DE KRANT