Trots op tien jaar Toermalijn

|||
||| Foto: |||
actueel

NIEUW RODEN – Feest in Nieuw Roden, afgelopen vrijdag. Toen namelijk vierde Toermalijn het feit dat ze precies tien jaar bestaan. Toermalijn is , zoals bekend, een woning aan Eldersveld 44 in Nieuw Roden waarin zes jongeren met een verstandelijke beperking samen een woongroep vormen. Toermalijn is vijftien jaar geleden opgezet door een aantal ouders van kinderen met verstandelijke en lichamelijke beperkingen. Toermalijn is een kleinschalig wooninitiatief waar de ouders veel zeggenschap hebben over de zorg voor hun kinderen. Dit gebeurt in nauw overleg met de vijftien begeleiders die in dienst zijn bij Vanboeijen in Assen. Overdag gaan de jongeren naar dagbesteding buiten Roden. Vrijdag werd uitvoerig stilgestaan bij het jubileum. In het dorpshuis werd een receptie gehouden en werden mooie woorden gesproken. Aansluitend was er open huis bij Toermalijn. Alle direct betrokkenen vieren op 25 september overigens nogmaals feest.

|||

UIT DE KRANT