GroenLinks komt met manifest: De Uitdaging van Noordenveld

actueel

RODEN – Eind oktober hebben initiatiefnemers, maatschappelijke organisaties en politici op initiatief van GroenLinks Noordenveld de mogelijkheden verkend om bewonersinitiatieven te bespoedigen. Het motto van de bijeenkomst was ‘Daag me uit’. De resultaten van de bijeenkomst zijn samengevat in een manifest van GroenLinks: De uitdaging van Noordenveld. De resultaten van de bijeenkomst zijn samengevat in zes thema’s. Aan de hand van deze thema’s wil GroenLinks graag werken aan het op gang helpen en versterken van buurtinitiatieven. Dit vraagt om een andere manier van werken van zowel gemeente als buurtorganisaties. Het instellen van gemeentelijke buurtregisseurs kan het proces versnellen. De zes thema’s zijn informeren en organiseren, ontmoeten, wonen, woonomgeving, maatschappelijk vastgoed en gezondheid. ‘Het ontwikkelen van bewonersinitiatieven vraagt om goede informatie en steun van de gemeente. Buurtorganisaties kunnen helpen door bijvoorbeeld initiatieven in kaart te brengen en buurtplannen op te stellen’, zegt Tineke Veldhuis over thema informeren en organiseren. ‘Ook het versterken van sociale netwerken kan tot mooie activiteiten leiden, zoals een buurtfeest het bezoeken van ouderen een gezamenlijke groentetuin. Hierbij kunnen nieuwe inwoners en asielzoekers heel goed inburgeren in buurt of dorp. Ook willen veel mensen graag in eigen buurt blijven wonen, ook als dat wat moeilijker gaat. Actief samen zoeken naar doorstromingsmogelijkheden, een klussendienst en versterken van de leefbaarheid kunnen hierin goed bijdragen. Geef inwoners meer regie over hun woonomgeving. Door samen straat, buurt, sportveld of begraafplaats te beheren, ontstaat saamhorigheid en een mooiere woonomgeving. Ook kunnen inwoners de bestemming van vrijkomende gebouwen bepalen. Hiervoor is inzet van gemeente en woningcorporatie nodig. Het gaat om wat goed is voor de buurt, dit kan een woonvorm voor ouderen zijn of een dorpshuis, wat betreft gezondheid: inwoners organiseren zelf zorgtaken. Dat kan door het instellen van een buurtzuster, buurt- en dorpshuizen te gebruiken en meer zorg op maat in de buitengebieden te leveren.’

UIT DE KRANT