Blazersklas De Tandem in concert

actueel
RODEN - Op OBS De Tandem wordt op initiatief van muziekvereniging Noordenveld een serie blazersklassen georganiseerd. Na een eerste groep van leerlingen uit groep 8 in het afgelopen najaar, werd in de winter door leerlingen van groep 7 een kennismakingscursus blaasmuziek gevolgd. Ook deze tweede blazersklas kreeg tien lessen van muziekdocent Wim Stalman uit Smilde op trompet, klarinet of (tenor)tuba die beschikbaar werden gesteld door de muziekvereniging. Na tien lessen kenden de kinderen een groot deel van de toonladder en konden ze een aantal liedjes spelen. Behalve dat had docent Stalman ook de beschikking over een CD met een aantal liedjes van Gers Pardoel en Adèle. En daarbij had hij arrangementen gemaakt waarop de hele blazersklas kon meespelen met de CD. Wat is er dan leuker om met zijn allen aan je ouders en de leraren van de school te laten horen wat je hebt geleerd.
Vorige week was het zo ver. De blazersklas en de harmonie van Noordenveld kwamen samen in de aula van De Tandem voor een spetterend dubbelconcert. De blazersklas in de aula op het toneel, het orkest bescheiden op de vloer daarvoor. De ouders genoten met volle teugen van de verrichtingen van hun kinderen en konden samen met hun kroost luisteren naar het orkest dat enkele stukken speelde die de kinderen na een paar jaar les  zouden kunnen meespelen.
Voor een eventueel vervolg hebben de ouders inmiddels een voorstel gekregen voor een opleiding die door of namens de vereniging  kan worden aangeboden. Daarbij hoeven de kinderen niet te kiezen voor het instrument waarop ze de blazersklas deden, maar kunnen ze kiezen uit alle blaasinstrumenten die momenteel beschikbaar zijn.
 

UIT DE KRANT