Raadscommissie enthousiast over huiskamerplan Langelo

Afbeelding
actueel
RODEN/LANGELO – Gisteravond besproken in een bomvolle raadszaal: de ‘Huiskamer van Langelo’. Het zou zomaar eens kunnen dat het voormalige Café Bralts in Langelo, dat sinds april dit jaar leegstaat, dorpshuis wordt. Na inventarisatie onder de Langeloënaren blijkt dat zij van het café een ‘huiskamer voor Langelo’ willen maken. Het plan werd positief ontvangen. Raadscommissieleden reageerden –net als de dorpelingen- zeer enthousiast op het initiatief. Het plan gaat door naar de volgende raadsvergadering.
Een ontmoetingsplaats dat men wil gebruiken voor wil men voor dorpsactiviteiten als toneeluitvoeringen, biljarten, kaarten, vergaderingen, kinderclub, senioren activiteiten en sinterklaasfeest. Nu nog is het dorpshuis gevestigd in een voormalig schoolgebouw aan de Schoolbrink. Maar dat pand is sterk verouder en wordt nauwelijks nog gebruikt voor dorpsactiviteiten. Dorpsbelangen Langelo presenteerde het huiskamerplan eind vorig jaar aan B&W.
B&W stelt de raad voor om een eenmalige subsidie van 200.000 euro beschikbaar te stellen aan de Stichting De School Langelo. Wel onder de voorwaarden dat de stichting een lening van 150.000 euro bij de BNG-bank krijgt (waarvoor de gemeente garant staat) en de gemeente het schoolgebouw overneemt voor het symbolische bedrag van 1 euro. Ook zou de gemeente de helft van de toekomstige kosten voor groot- en renovatieonderhoud van het nieuwe dorpshuis voor haar rekening nemen. Wordt vervolgd dus.
 

UIT DE KRANT