Het einde van de Oosterveld-soap lijkt in zicht

actueel
Nieuwe wijk wordt eindelijk bouwrijp gemaakt
NORG – Eindelijk maar toch: afgelopen vrijdag is de eerste schop in de grond gegaan aan de Oosterveldweg. Hiermee wordt gestart met het bouwrijp maken van de nieuwe woonwijk te Norg, luisterend naar de naam ‘Oosterveld’. Wethouder Henk Kosters verrichte de opening van de werkzaamheden tezamen met aannemer Roelofs, waarmee de ‘Oosterveld-soap’ nu eindelijk verleden tijd lijkt. De inmiddels 86-jarige Jan Stroetinga is maar wat blij dat de schop de grond in gaat. Hij begon in 2015 met het schrijven van schrijven van brieven aan de gemeente Noordenveld en het college van burgemeester en wethouders. De gemeente zelf is echter al veel langer bezig met de kwestie rondom het Oosterveld. ‘De voormalige gemeente Norg kocht in de jaren ’90 al een stuk grond, maar sindsdien stond het op een laag pitje en gebeurde er feitelijk niets’, zegt Stroetinga. Het ontbreken van daadkracht wekte de ergernis van Stroetinga, die zich besloot in te zetten voor de nieuw te bouwen woonwijk in Norg. ‘Ik heb geen persoonlijk belang bij de aanleg van de nieuwe wijk. Ik doe het zeker niet voor mezelf, ik doe het voor de jongeren in Norg. De afgelopen jaren zagen we steeds meer jongeren uitwijken naar Groningen, Roden of Assen. Dat kwam omdat er simpelweg niet genoeg huizen waren voor de jongeren. Ik wil niet dat Norg een ouderendorp wordt, iedereen moet hier een huisje kunnen hebben’, vindt hij. In 2015 schreef hij meer dan tachtig brieven naar de gemeente en niet zonder resultaat. ‘Ik werd in 2016 bezocht door wethouder Henk Kosters, die zei gestuurd te zijn door wethouder Reint-Jan Auwema, uit Norg. Meneer Kosters gaf aan zich hard te maken voor de aanleg van de nieuwe woonwijk, maar dat hij geen garanties kon bieden. Kosters hield zich aan zijn woord en ging aan de slag. Helaas werd hij een jaar lang door verschillende instanties tegengewerkt. Lijst Groen Noordenveld, Vereniging Groen Noordenveld en Natuurlijk Norg 2000 werkten allen tegen. Hun argument was dat de nieuwe wijk niet goed zou zijn voor de natuur in de omgeving en dat het horizonvervuiling zou zijn. Zij werkten daarnaast samen met een aantal bewoners vlakbij het Oosterveld die al heel lang bezwaar hadden. Zij kregen een planschadevergoeding toegewezen, maar bleven tegenwerken! De tegenstand ging van kwaad naar erger. Er werd gewezen op de archeologie, terwijl er al meerdere bodemonderzoeken waren verricht. Op het laatst kwamen ze aan met vleermuizen! Klinkklare onzin natuurlijk. Ik ben blij dat het ergste nu achter de rug is’, zegt Stroetinga. Het ergste mag dan achter de rug zijn, de bouw van de nieuwe wijk kan nog jaren duren. Stroetinga: ‘Ze beginnen nu met fase 1. Dat is het klaarmaken van zeven vrijstaande kavels. De komende tijd wordt gekeken wanneer de volgende fasen van start gaan. Dat is weer afhankelijk van de tegenstand van partijen als Lijst Groen Noordenveld. Uiteindelijk moet de wijk 220 woningen gaan tellen, maar wanneer dit klaar zal zijn is nog de vraag’. De afgelopen week stond bijna volledig in het teken van de nieuwe wijk Oosterveld. Op woensdagavond kwam het nog ter sprake in de raadszaal, alwaar Harry Waals van Lijst Groen Noordenveld nog maar eens liet blijken tegen de plannen van de gemeente te zijn voor het bouwen van een nieuwe wijk bij het Oosterveld. Wethouder Kosters hield voet bij stuk, waardoor op vrijdagochtend dan toch eindelijk de schop in de grond ging. De lucht mocht dan gevuld zijn met grijze wolken, de lach van Jan Stroetinga doet vermoeden dat het stralend weer is. Hij is één van de aanwezigen bij de officiële start van het bouwrijp maken van het Oosterveld. De start van de aanleg van de Oosterveldweg moet het begin van de compleet nieuwe wijk zijn. Voor wethouder Henk Kosters, die sinds zijn aanstelling als wethouder zo’n 3,5 jaar geleden bezig is met het Oosterveld, is het een mooie dag. ‘Ik ben blij dat we eindelijk kunnen beginnen. Of ik opgelucht ben? Nou ja, het is nog lang niet klaar natuurlijk en er moet nog veel besloten worden en gebeuren. Maar ik ben blij dat we een begin hebben kunnen maken.’ Naast wethouders Henk Kosters en Alex Wekema, zijn er veel bekende Norgers aanwezig. Zo zijn leden van de zakenkring Norg en omstreken aanwezig. Allen ondernemers met een hart voor het dorp, die de bouw van een nieuwe woonwijk als noodzakelijk beschouwen. ‘Je moet de jongelui in het dorp houden’, vindt Geert van der Molen, oud- gemeentemedewerker. Hij volgde de ontwikkelingen rondom het Oosterveld op de voet en is verheugd dat er eindelijk iets gaat gebeuren. ‘Er moet voor de jongere mensen gewoon plek zijn in Norg, anders vertrekken ze’, zegt hij in gesprek met wethouder Kosters. Hij wijst hierbij nog maar eens op de rol die Stroetinga gespeeld heeft in deze zaak. ‘Onderschat niet hoelang hij er mee bezig is geweest. Hij heeft het er heel druk mee gehad.’ Stroetinga zelf is bescheidener, ondanks dat hij zich al zo’n twintig jaar bemoeid met de kwestie. ‘Gerard Meijering heeft zich ook jaren hard gemaakt voor de zaak. Hij heeft een ontzettend belangrijke rol gespeeld’, zegt Stroetinga. Daarnaast kreeg Stroetinga de laatste tijd veel bijval. Daarbij noemt hij de rol van de zakenkring Norg, die volgens hem alert moeten blijven. ‘Zij moeten er nu voor zorgen dat ze de ontwikkeling van het Oosterveld goed blijven volgen en ze moeten druk uitoefenen op tegenstanders van het plan. Dat heb ik Rikus Koopman (voorzitter van de Zakenkring Norg, red.) ook op zijn hart gedrukt’, zegt Stroetinga. De plannen van het Oosterveld konden veelal rekenen op bijval van de ‘gewone Norgers’. Zo ook van Remko Nieboer die open brieven stuurden gericht aan tegenstanders van de plannen van de gemeente. Dit alles bij elkaar bleek uiteindelijk dan toch doorslaggevend, en Stroetinga is blij dat hij op veel bijval mocht rekenen. ‘De mensen hier in Norg verdienen een compliment. Zij hebben zich altijd hard gemaakt voor de zaak en ik kreeg veel steun.’ Allereerst gaat de gemeente bezig met het bouwrijp maken van zeven kavels voor vrijstaande woningen. Daarna wordt er gekeken naar zeventig woningen, bestaande uit rijtjeshuizen en twee-onder-één-kapswoningen. Vooral zulke woningen zijn belangrijk voor het behoud van de jongere generatie in het dorp. Wanneer dit af komt, durft wethouder Kosters niet te zeggen. ‘We hopen in het voorjaar het voorstel in de raad te gooien. Wettelijk gezien mogen de tegenstanders dan nog een half jaar in beroep en ik ben er van overtuigd dat ze dit gaan doen. In het meest gunstige geval kunnen wij eind volgend jaar beginnen. Het gaat stap voor stap, maar ik ben blij dat we eindelijk kunnen beginnen.’

UIT DE KRANT