Slimme camera’s, ledverlichting en groen maken Roder industrie bij de tijd

actueel
Herstructurering van bedrijventerreinen in Roden, wat is er bereikt?
 
NOORDENVELD – Zo’n vier jaar geleden ingesteld, per 1 november dit jaar gestopt: de subsidiepot ‘Herstructureringsgelden’ voor bedrijventerreinen in Roden. In de afgelopen jaren is er tussen de 2 en 3 miljoen euro geïnvesteerd in de bedrijventerreinen Haarveld, Bitseveld en Noordhoek om ze up-to-date en representatief te maken. Geen overbodige luxe, wanneer je bedenkt dat Roden een bloeiende industrie heeft, goederen vanuit Roden over de hele wereld geleverd worden en een belangrijke bijdrage levert aan de economische motor van de gemeente. Zijn de doelen bereikt of viel er misschien nog meer uit te halen, willen we weten van verantwoordelijk wethouder Henk Kosters.
De gemeente pompte (dankzij subsidie van de provincie) de afgelopen jaren zo’n tweeënhalf miljoen euro in de bedrijventerreinen van Roden. Daarmee is de infrastructuur opgeknapt en kregen de terreinen een flinke kwaliteitsimpuls. Toch is niet de volledige pot opgesoupeerd. Een deel van het totale bedrag ging terug naar de provincie.
“We hebben behoorlijk wat bereikt op bedrijventerreinen”, begint wethouder Kosters. “Op ieder terrein ligt er tenminste langs één straat een voetpad en het fietspad aan het Oosteinde is gereconstrueerd. De lichtmasten zijn voorzien van energiezuinige ledarmaturen en langs de wegen zijn bomen geplant. Verder zijn de klinkers bij Photonis vervangen door asfalt. Dit zijn de voornaamste infrastructurele veranderingen. Maar ook op kwaliteitsgebied is er het nodige verbeterd”. Er waken 27 slimme camera’s dag en nacht over de bedrijventerreinen in Roden (en ook in Peize, want die zijn dankzij de herstructureringsgelden mede door OCN bekostigd) vertelt Kosters. Slim, want de camera’s herkennen gedrag. Mensen of auto’s die met regelmaat op de terreinen moeten zijn worden door het systeem als ‘goed volk’ herkend, terwijl iemand die zich op ongebruikelijke tijdstippen ophoudt als ‘verdacht’ wordt gedetecteerd. Dankzij de intelligente software die ontwikkeld is in samenwerking met Parkmanagement is het voor potentiele boeven een stuk onaantrekkelijker geworden om ongevraagd bedrijfspanden te bezoeken. Over alle terreinen liggen virtuele hekwerken. Rijdt er om twee uur ’s nachts een auto over één van de toegangswegen, loopt of fietst iemand op ongebruikelijke tijdstippen over het terrein, wordt dat aangemerkt als ‘niet normaal gedrag’. De camera start onmiddellijk de opname, zendt de beelden door naar de meldkamer van Trigion waarna de observant direct melding doet aan Parkmanagement.
De bedrijventerreinen worden nu verlicht door ledverlichting. Alle 299 lichtmasten zijn voorzien van energiezuinige ledarmaturen. Behalve dat dat het de gemeente een besparing van ruim 25.000 kWh per jaar oplevert, is het zicht met de ledlampen ook nog eens veel beter. Wat weer gunstig is voor de slimme camera’s. Bovendien is de verlichtingssterkte van de masten automatisch aanpasbaar. Tussen 0.00 en 05.00 uur brandt gedimd licht zodat er nog eens 17,4 procent energie extra wordt bespaard. “Door het toepassen van ledarmaturen worden ook de onderhoudskosten verlaagd, omdat we niet om de 3 jaar de lampen moeten vervangen.”
Naast nieuwe verlichting en camera’s zijn de terreinen voorzien van nieuwe bewegwijzeringsborden en heeft bedrijventerrein Noordhoek glasvezel. Ook de samenwerking met de makelaardij is versterkt en op de gemeente-website is een overzicht te vinden van alle leegstaande panden op het bedrijventerrein in Roden Peize en in het centrum van Roden. Op verschillende plekken zijn verder oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen geplaatst. Het perceel naast de brandweerkazerne op de Westeres is na archeologisch onderzoek bouwrijp gemaakt. “Daar zijn resten van nederzettingen gevonden. Best interessant. Die zijn door de onderzoekers in kaart gebracht. Daarna is de grond klaar gemaakt  voor verkoop. Het zou mooi zijn dat die plek snel invulling krijgt, er is belangstelling van verschillende partijen. Op de Westeres hopen we in de toekomst nog iets meer te kunnen doen voor wat betreft aankleding en verfraaiing. Meer groen zou mooi zijn. De Westeres is een toegangspoort van Roden.
Magista
Omdat niet alle beschikbare subsidiegeld is opgesoupeerd, was Magista dan geen verstandige aankoop geweest, willen we van Kosters weten. Want de herstructureringspot liet ook aankoop van panden toe. Het (nu nog) desolate Magista-pand zou na renovatie goed gebruikt kunnen worden voor verhuur aan kleine bedrijven en startups die in de Health Hub willen zitten.  De Health Hub die in het naastgelegen VDL-pand is ondergebracht zit namelijk bijna vol. “Natuurlijk hebben we daar naar gekeken. Om het risico alleen als gemeente te dragen was te groot. De economie trekt weer aan, zeker, maar het is niet zo dat er 20 kopers voor de deur staan. Bovendien staat de subsidie niet in verhouding tot de (grote) investering. We weten allemaal dat er behoorlijk geïnvesteerd is in bedrijfsgrond op Haarveld. Veel van die kavels zijn tot dusver nog steeds niet verkocht. We hebben er voor gekozen om behoorlijk te investeren in de bedrijventerreinen. En dat was nodig. We hebben een prachtige gemeente, nergens zie je zoveel diversiteit in landschappen. Dat is mooi en waardevol, maar daar kunnen we niet van leven. Bedrijven en industrie zijn belangrijk voor onze economie en werkgelegenheid. We zetten nog meer in op samenwerking met Parkmanagement. We bekijken nu of ze het groenonderhoud van ons kunnen overnemen. Een deel van het geld dat we daar voor kwijt zijn gaat dan naar Parkmanagement en zij kunnen het groen naar eigen wensen onderhouden. Zo ontstaat er een win-win situatie.”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UIT DE KRANT