‘Een goede school is belangrijk voor de leefbaarheid van Nietap’

Afbeelding
actueel
Erik Beumer kijkt uit naar nieuwe dorpsschool
NIETAP – Als het een beetje meezit zijn de plannen voor een nieuwe obs de Flint volgend jaar concreet. En als alles heel florissant verloopt staat er in 2020 een nieuwe school in hartje Nietap. Naar alle waarschijnlijkheid komt die school aan de Oksel, het parkeerterrein achter winkelcentrum de Liekeblom, het stuk grond dat eigendom is van de gemeente Noordenveld, liet wethouder Alex Wekema onlangs weten. Hoog nodig, vindt directeur Erik Beumer. Het monumentale pand aan de JP Santeeweg is veel te krap en voldoet niet meer aan de huidige onderwijseisen.
Eigenlijk een unieke situatie, een dorpsschool buiten het dorp, begint Erik Beumer op zijn werkkamer. “Een prachtig monumentaal pand op een fantastische plek. Je praat over 140 jaar historie. Met pijn in mijn hart gaan we hier weg.” Direct daarop: “Maar het kan niet anders. Want nadelen zijn er ook. Het gebouw voldoet niet meer aan de huidige onderwijsvisie. Dat ervaren we als een beperking. We hebben leerpleinen nodig, net als meer overlegruimte. Dat doen we nu allemaal op mijn kantoor. Hier zitten we te vergaderen en hier worden leerlingen getoetst.” Knap, wanneer je bedenkt dat het kantoor van zeg vier bij drie alleen al ruim voor de helft gevuld is met een bureau/spreektafel en boeken- en archiefkasten. Achter iemand langslopen wanneer diegene aan de tafel zit is onmogelijk.
Passend onderwijs
“De school is een aaneenschakeling van lokalen. Daar werd vroeger niet over nagedacht. Veel ruimte voor creativiteit was er niet. Voor de pauze was je buiten op het plein, na de pauze zat je in de les. Punt. Dat voldeed 140 jaar geleden nog prima (toen bestond de Flint uit 3 lokalen), maar tijdens zijn veranderd. Er wordt meer samenwerking van kinderen verwacht én er wordt veel meer naar het kind zelf gekeken: wat heeft het nodig om talent te ontwikkelen? Iedereen is verschillend, je gaat steeds meer toe naar passend onderwijs. We hebben hier hoge verwachtingen van de leerlingen. We willen eruit halen wat erin zit. Een kind is eigenaar van zijn eigen leerproces. We zijn geen Daltonschool, maar er is hier wel veel ruimte voor zelfstandigheid.”
Verkeersveiligheid
Nog een beperking van de school: bereikbaarheid en verkeersveiligheid. “De bereikbaarheid is zeer beperkt. Je kunt hier bijna niet komen. Bovendien is de JP Santeeweg een drukke straat. We begeleiden kinderen altijd naar de overkant. En de parkeervoorziening hierachter is zeer beperkt. Met de auto naar school gebeurt hier amper. Gelukkig zijn de kinderen goed vertrouwd met het verkeer. Een fietskamp levert bij ons nooit problemen op. Dat is dan weer een voordeel als je met de fiets moet. We fietsen wat af. Iedere week fietsen de groepen 7 en 8 naar sporthal de Hullen in Roden om te gymmen. De groepen 3 tot en met 6 worden met taxibusjes gebracht. Dus een eigen gymzaal zou straks ook heel erg welkom zijn.”
Nog iets uniek aan de school in Nietap: de Flint wordt op handen gedragen door het dorp. De betrokkenheid van dorpsgenoten bij de school is enorm. “Neem alleen al de inmiddels fameuze rommelmarkt. Daar zijn 50 vrijwilligers bij betrokken. De netto-opbrengst van de markt komt ten bate van de school. Dat stoppen we in een apart potje. Dat geld willen we investeren in een duurzaam en groen schoolplein voor de nieuwe locatie. Natuuronderwijs is een belangrijk element op de Flint. Zo houden we regelmatig natuurexcursies in het bos achter de school en organiseren we ieder jaar een goededoelenproject. Dit jaar hebben we in het Natuurschoonbos nestkastjes geplaatst en een speurtochtpad aangelegd.”
Ideeën over ‘zijn’ nieuwe school heeft Beumer wel. Groen en duurzaam zijn daar onderdeel van. “Geen betonnen toestanden. We willen kinderen uitnodigen tot activiteiten. Ik denk aan hutten bouwen, een tuintje waar we zelf dingen verbouwen, een plek voor natuuronderwijs, het liefst in een buitenlokaal.” En een eigen gymzaal dus. “Heel graag. Wellicht dat verenigingen daar ook gebruik van kunnen maken. Een MFA-achtige constructie. Dat hebben we in Roderwolde ook. (Beumer is ook directeur van obs het Palet in Roderwolde, red.) Dat werkt prima. Vooral belangrijk is om de school sámen te ontwikkelen. Samen met het buurtschap, medegebruikers, ouders én de kinderen.” Beumer heeft één vurige wens: een karakteristieke uitstraling. “Dat is juist zo kenmerkend voor de Flint. Het zou mooi zijn dat we dat terug zien in het nieuwe schoolgebouw.”
1,4 miljoen
Wethouder Wekema hoopt in 2019 te kunnen starten met de bouw van de school waar plek is voor zo’n 80 à 90 leerlingen, liet hij eerder weten in een interview met deze krant. Het leerlingen aantal van de Flint is stabiel en ligt tussen de 70 en 75 leerlingen. Beumer verwacht dat dat aantal gaat groeien op de nieuwe locatie. Hij denkt ook kinderen uit het centrum van Leek aan te trekken. Voor de nieuwbouw van de Flint is 1.4 miljoen euro uitgetrokken. De nieuwbouw van obs de Flint maakt onderdeel uit van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) van de gemeente Noordenveld. De gemeente investeert de komende jaren 13 miljoen euro in nieuwe schoolgebouwen. Obs de Marke in Roden kan rekenen op een nieuw pand op een nieuwe locatie, de Ronerborg en de Esborg in Roden op een nieuwe sporthal en in Veenhuizen is de  bouw van de nieuwe school inmiddels in volle gang. Hoe de nieuwe Flint precies vorm gaat krijgen, is net als de exacte locatie nog niet helemaal concreet. Ook moet er een oplossing komen voor de parkeerplaatsen achter de Liekeblom. Daarvan zal er een aantal moeten wijken voor de nieuwbouw van de school. Het raakt Beumer om 140 jaar historie achter te laten, maar kan niet wachten om samen een nieuwe school te ontwikkelen. “Een nieuwe, ruime school is belangrijk voor de leefbaarheid van Nietap.”
 

UIT DE KRANT