Ambitieus Noordenveld trapt toeristen seizoen af

Afbeelding
actueel

NOORDENVELD - De gemeente Noordenveld ziet kansen voor de toeristische sector. Dit staat in de eerste aanzet van de Uitvoeringsagenda recreatie en toerisme voor 2019 tot 2022. Wethouder Jeroen Westendorp presenteert de ontwerp Uitvoeringsagenda bij de aftrap van het toeristisch seizoen op Recreatie Centrum Ronostrand in Een op maandag 1 april.
Veel winst te behalen voor toeristische sector


“Met het versterken van marketing en promotie kunnen de kansen voor de toeristische sector worden vergroot,” aldus een enthousiaste wethouder Westendorp. “Ik denk dat uit het stimuleren van ondernemers en de samenwerking nog winst te behalen valt. Maar ook het faciliteren van initiatieven en investeren in recreatieve voorzieningen zullen bijdragen aan het behalen van onze doelen.”


Hoe gaan we de doelen realiseren?


“Onze ambities staan niet op zichzelf,” vervolgt Jeroen. “Dit hebben we in de Omgevingsvisie Noordenveld 2030 en in het akkoord van de samenwerkende politieke partijen voor 2018-2022 al afgesproken. Verder kan dit Uitvoeringsprogramma meehelpen aan het behalen van de doelstellingen uit het programma Vitale Vakantieparken en Op Fietse Kop van Drenthe. “Onze doelstellingen zijn:


  1. Groei van de werkgelegenheid in de recreatieve sector
  2. Stimuleren van het ondernemersklimaat
  3. Zorgen voor een aantrekkelijk woonklimaat (door goede recreatieve voorzieningen)
  4. Het versterken van het imago Noordenveld als interessante verblijfsregio

Tijdens de bijeenkomst wordt in gesprek gegaan met de recreatiesector om de Uitvoeringsagenda verder aan te scherpen.

UIT DE KRANT