Aanpak weg Norgervaart in 2020 van start

Afbeelding
actueel

HUIS TER HEIDE – Met het aanleggen van 3 fietsbruggen, het maken van twee middengeleiders en het vergroten van de berm richting het kanaal, wil de provincie Drenthe de weg Norgervaart veiliger maken. Afgelopen week was er een inloopbijeenkomst in Assen over de plannen.Dat de inloop plaats vond in Assen en niet bijvoorbeeld in de Brinkhof in  Norg is tekenend voor de situatie waar het dorp Huis ter Heide mee te maken heeft. De Norgervaart, ook wel aangeduid als de N373, ligt in drie gemeenten, namelijk Midden Drenthe, Assen en gemeente Noordenveld. Aanleiding zijn vooral de fietsongelukken van de afgelopen periode, de onveilige oversteek bij de Koelenweg en daarbij, zo zegt de provincie, was de weg toch al toe aan groot onderhoud.


Lapmiddelen als stoplichten nabij de Domeinweg zullen op termijn worden verwijderd. De plaats en breedte van het huidige fietspad blijft gelijk. Alleen de aansluiting vanaf Veenhuizen en Norg  naar Huis ter Heide krijgt een ander aangezicht. Er komt voor fietsers een fietsbrug en er komt een extra brug over de huidige weg. Op die manier wordt de Norgervaart doorgetrokken wordt naar de Veenhuizer Kolonievaart. Bij de Koelenweg en de Domeinweg krijgt het autoverkeer te maken met een versmalling. Er komt een middengeleider die het voor fietsers gemakkelijker maakt om over te steken, omdat een middengeleider de mogelijkheid geeft om in twee keer over te steken.


Naast beide bestaande oversteekpunten richting Koelenweg en Domeinweg, komen 2 aparte fietsbruggen over de Norgervaart te liggen. Van de drie huidige bushaltes zal er 1 verdwijnen. Ook komen er twee faunapassages voor bijvoorbeeld de otter. Het asfalt wordt geluid reducerend.


De inloop bijeenkomst werd niet bijster bezocht. Inspraak is er nog tot 21 mei via www.provincie.drenthe.nl/n373. Daarna gaan gedeputeerde en provinciale staten zich over de plannen buigen. Naar verwachting gaat dan in 2020 de reconstructie beginnen.

UIT DE KRANT