‘SSN ook komende jaren stimulator in lokale sportwereld’

Afbeelding
actueel

Sportstimulering presenteert vierjarig beleidsplan


RODEN – Sportstimulering Noordenveld (SSN) presenteerde afgelopen week haar nieuwe beleidsplan aan wethouder Jeroen Westendorp. In dit beleidsplan voor de jaren 2020 tot en met 2024 staat hoe de stichting zich de komende jaren wil ontwikkelen. De stichting blijkt ambitieus. De komende jaren zet het bestuur in op uitbreiding van haar activiteiten en meer samenwerking tussen dorpen en verenigingen.


Het was kersvers voorzitter Patrick van der Duin die de presentatie voor zijn rekening nam. Hij vertelde over de historie van SSN, de stichting die op 31 december 1987 het levenslicht zag. De stichting is verantwoordelijk voor meerdere activiteiten. Denk hierbij aan de Avond4Daagse in Roden, de Klaverblad van Noordenveld-wandeltocht en natuurlijk het fameuze Sportgala van Noordenveld.


Een aantal jaar terug ging het bestuur flink over de kop. Vorig jaar kwam Mats Wolthuis als ‘jongeling’ het bestuur binnengerold en dit jaar is er een jonge voorzitter in de vorm van Patrick van der Duin gevonden. ‘Die verjonging was nodig’, merkte Jan Nauta op. Samen met Arno Kakkenberg, Caroline Koster-Bosma, Jaap van der Molen en Miranda Nienhuis-Willems zat hij al in het bestuur. De verjonging moet voor frisse ideeën zorgen, zo is de gedachte.


‘Sportstimulering Noordenveld maakt sporten gemakkelijker, voor iedereen’, staat er als motto in het beleidsplan te lezen. Zowel jong en oud moet mee kunnen doen, ook met een (visuele) beperking. Hun visie hebben zij aan vijf pijlers opgehangen. Eén van die pijlers is het verbinden van dorpskernen. Daarbij wordt gedacht aan samenwerking met Peize in Beweging en Beweegdorp Norg. Ook ziet het bestuur een Sportcafé wel  zitten. ‘We willen sportverenigingen en het bedrijfsleven tezamen brengen’, sprak voorzitter Van der Duin. Even later gaf hij aan een moderne variant van het Groene Boekje te willen opzetten. ‘Een digitale versie, zodat kinderen verschillende sporten kunnen uitproberen.’


Wethouder Westendorp gaf aan het beleidsplan goed door te nemen. ‘Het is goed om te zien dat jullie samen over sport nadenken’, sprak hij. ‘Daarnaast is het belangrijk om een intermediaire organisatie te hebben, die tussen de verschillende verenigingen staat.’ Volgens Westendorp past het beleidsplan van SSN perfect in het stukje gezondheidspreventie van Noordenveld. Hij prees daarbij het enthousiasme van de bestuursleden. ‘In de toekomst zullen verenigingen steeds meer over hun eigen schutting heen moeten kijken. Er moeten samenwerkingen worden gezocht om de continuïteit te waarborgen’, zei Westendorp. Hij juicht het idee om samen te werken met andere dorpen van harte toe. ‘Al moet ik zeggen dat het lastiger is om in Roden samenwerkingen tussen verenigingen op te zetten, dan in Peize en Norg. Dat heeft misschien met de onderlinge afstanden te maken. Daarnaast zien verenigingen in Roden elkaar te vaak als concurrent. Om verenigingen vitaal te houden, is het echter goed om verder te kijken.’


Met het beleidsplan geeft SSN in ieder geval aan klaar te zijn voor de toekomst. ‘Met de nieuwe structuur en de nieuwe werkwijze slaat SSN een nieuwe weg in. Wij zijn klaar voor de toekomst en zijn ook de komende jaren de stimulator in onze lokale sportwereld.’

UIT DE KRANT