‘Een zelfvoorzienend industrieterrein voor en door ondernemers, dát is de missie voor de toekomst’

Afbeelding
actueel

NOORDENVELD - Ondernemerscontact Noordenveld (OCN) behartigt de belangen van haar leden en zet zich samen met de gemeente in voor de ruimtelijke en economische kwaliteit van de bedrijventerreinen in Noordenveld. De club heeft al behoorlijke stappen gemaakt als het gaat om de drie speerpunten ‘schoon’, ‘heel’ en ‘veilig’. Een impuls voor het vastgoed én de bedrijvigheid op de bedrijventerreinen in Roden en Peize. Nu heeft OCN ‘duurzaam’ aan dat rijtje toegevoegd. Het doel: Energieneutrale bedrijventerreinen in 2030. Een gesprek met voorzitter Rieks Perdok en parkmanager Bas de Jager over de ambitieuze plannen.


De kracht van OCN zit hem in samenwerking. Samen ben je sterker en kom je verder, is het idee. De lat ligt hoog als het gaat om kwaliteit van de verschillende bedrijventerreinen in de gemeente. De organisatie opereert vanuit behoefte. Enkele voorbeelden: Gezamenlijke inkoop van energie, de afvoer van reststoffen en de zorgkosten voordeliger organiseren. Om ervoor te zorgen dat iedereen daar een bijdrage aan levert, is het Bedrijven Investeringszone BIZ-fonds in het leven geroepen, legt Rieks Perdok uit. ‘De gemeente doet een extra heffing op de WOZ-waarde van de panden. Daarmee voorkom je dat de een klein deel van de leden betaalt voor de rest en ‘freeriders’ alleen maar profiteren. De stichting die boven OCN staat, Stichting Bedrijven Investeringszone Noordenveld (SBIN), beheert de gelden, controleert of het geld goed besteed is en rapporteert aan de gemeente. Onlangs is er een draagvlakmeting gehouden over het BIZ-fonds onder de leden. Dat is gelukkig heel positief verlopen.’


Niet alleen op zaken als energiebesparing, CO2-reductie, transport en reststoffen afvoer is er behoefte aan samenwerking, ook over het sociale aspect willen de verschillende bedrijven graag kennis delen, weet Bas de Jager die als parkmanager nauw contact heeft met ondernemers, gemeente, provincie en andere Drentse parkmanagers. ‘Mantelzorg is zo’n onderwerp. Een medewerker die mantelzorg verleent, hoe ga je daar als werkgever mee om? Hoe richt je je organisatie daar op in? Met dat soort vraagstukken kunnen we ook helpen. En we kunnen ondernemers ondersteunen met bijvoorbeeld Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Kleine bedrijven kunnen gebruik maken van de kennis van grote organisaties.’


Vestigingsklimaat


OCN heeft de contacten met de Roder Zakenkring geïntensiveerd. ‘We hebben een gezamenlijk doel: bedrijvigheid zorgt voor werkgelegenheid en dat is goed voor de economie. Het vestigingsklimaat wordt bepaald door het dorpse karakter. Dat mogen we best wat meer uitdragen. Het aanzicht wanneer je Roden binnenrijdt is belangrijk. Een lelijk, vervallen pand is geen visitekaartje. Neem het pand van Magista. We hopen natuurlijk dat er een ondernemer zich aandient met een goed plan om daar iets te beginnen, maar zolang dat nog niet het geval is moet je iets doen om die desolate aanblik weg te halen. We zijn in gesprek gegaan met de gemeente en de Zakenkring om het aanzicht te verfraaien. Nu hangen er doeken aan de hekken met foto’s van de pareltjes van Roden. Aan de Westeresch hangen nu ook de hanging baskets die in de rest van het dorp de lantaarnpalen sieren. We willen meer uniformiteit aanbrengen.’ Een aantrekkelijk vestigingsklimaat betekent ook voldoende stageplekken, zegt De Jager. ‘Daarvoor moeten we het onderwijs en het bedrijfsleven beter op elkaar afstemmen. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen we meer plekken creëren, zo zijn er al banen in het groen gerealiseerd bijvoorbeeld. Al dit soort zaken stimuleren we. Als je meer bedrijven naar Roden wilt krijgen moet je het geheel wat we te bieden hebben meer onder de aandacht brengen. Je hebt hier alles: cultuur, natuur, sport, een winkelcentrum, plezierig wonen en een behoorlijke maakindustrie. Vergis je niet: de producten van bedrijven als Villeroy & Boch, Elton, Photonis en VDH Products gaan de hele wereld over.’


Duurzaam vierde speerpunt


Naast ‘schoon’, ‘heel’ en ‘veilig’ is ook ‘duurzaam’ een speerpunt voor OCN. ‘Het streven is dat alle bedrijventerreinen in Roden en Peize energieneutraal zijn.  Ambitieus, zeker. Concreet willen we stappen maken met het aanbrengen van zonnepanelen, isolatie en het scheiden van afvalstromen. Hierover zijn we regelmatig in gesprek met gemeente en provincie die het initiatief ondersteunen.  Ook met andere parkmanagers van Drenthe onderhouden we nauw contact. Ervaring en kennis delen is het doel. Een voorbeeld: hoe ga je om met overcapaciteit en met juridische verhoudingen?’ Dat ligt voor ondernemers een stuk ingewikkelder dan voor particulieren, weet Perdok.


Koers bepalen


‘Je moet er heel wat voetangels en klemmen uithalen voor je aan de slag kunt. Ondernemers willen vooruit. Die hebben geen zin in de zoveelste enquête. Ideeën zijn er genoeg. We moeten koers bepalen. Een schipper die zijn koers niet bepaalt, heeft altijd last van tegenwind. Als je van de zee houdt en daarnaartoe wilt, is het maken van een bootje een passie. Als je dat niet hebt, is het gewoon werk. Datzelfde geldt voor gebiedsontwikkeling: je moet weten welke richting je op wilt. Maak een keuze en ga ervoor. Wanneer je alles maar een beetje in het midden laat en ‘we zien wel’, kom je niet vooruit. Er moet een duidelijke visie komen. We willen de vaart erin houden. Dat doen we door meer de wisselwerking op te zoeken. Parkeerterreinen zou een prima mogelijkheid zijn voor zonnepanelen. Neem het parkeerterrein bij Engie: palen in de grond, een dak van zonnepanelen en de auto’s eronder. Ondernemers moeten ruimte krijgen voor eigen initiatieven. Als die plannen het collectief dienen, is er geld voor. Als je eigen geld inbrengt, kun je ook een hefboomcontract krijgen. Dan legt de overheid geld bij om het project te realiseren.’


Over de toekomst van de bedrijventerreinen zijn de heren duidelijk. ‘Een zelfvoorzienend industrieterrein, voor en door ondernemers. Verbondenheid zorgt ervoor dat ze blijven én een aanzuigende werking hebben op andere bedrijven.’

UIT DE KRANT