Petitie moet grootschalige woningbouw in Peize tegenhouden

Afbeelding
actueel

PEIZE – De plannen voor een Knarrenhof aan de Oude Velddijk in Peize vallen niet bij iedereen in goede aarde. Omwonenden vrezen voor de teloorgang van rust, ruimte en groen met de komst van zo’n 15 à 20 woningen in hofjesvorm. Volgens de uitkomsten van een enquête die de gemeente vorig jaar liet uitvoeren is de behoefte aan dit soort woningen groot. Wethouder Henk Kosters begrijpt dat omwonenden er liever geen woningen zien, maar vindt dat algemeen belang voor particulier belang gaat. De Belangengroep Oude Velddijk 26 is een petitie gestart om handtekeningen te verzamelen in de hoop grootschalige woningbouw tegen te kunnen houden. Tot komende vrijdag kan die worden ondertekend. Daarna wordt de petitie aangeboden aan de wethouder.

‘Het algemeen belang wordt veel te gemakkelijk weggezet’De plannen voor woningbouw aan de Oude Velddijk 26 stonden afgelopen woensdag op de agenda van de raadsvergadering. Het gaat om levensloopbestendige woningen waar ouderen en jongeren samenwonen en naar elkaar omkijken. Belangengroep Oude Velddijk ziet grootschalige bebouwing op het 6700 vierkante meter grote perceel niet zitten. ‘Mensen gaan in Peize wonen voor de rust, ruimte en groen. Met de komst van zoveel woningen verdwijnt dat’, zegt Erwin Hagenauw namens de belangengroep. Ook betwijfelt hij of de uitkomsten van de enquête wel representatief zijn. ‘Er is helemaal niet gecommuniceerd over de enquête. We zagen het toevallig voorbij komen. Omdat de vragen alleen digitaal konden worden ingevuld, hebben veel ouderen de enquête niet onder ogen gekregen. En met opmerkingen die geplaatst zijn door inwoners die de enquête wel hebben ingevuld is niets gedaan. Het had de gemeente gesierd wanneer ze gemeld hadden dat ze de behoefte voor woningbouw willen onderzoeken en daarvoor een enquête uitzetten. En we begrijpen dat door corona dingen anders lopen dan normaal gesproken, maar de gemeente had de buurt hier beter bij moeten betrekken. In 2013 hebben we al brieven gestuurd naar de gemeente, nadat vorige plannen voor de Oude Velddijk 26 gesneuveld waren.  Toen is ook grootschalige woningbouw onderzocht, maar daar was geen draagvlak voor. Alternatieven als een boerderij, een vrijstaande woning en een twee-onder-een-kapwoning haalden het om financiële redenen niet. Zes plannen zijn er uitgewerkt, toen was er geen geld voor, dat is er nu wel. We zijn teleurgesteld dat een enquête die niet goed is neergezet als leidend wordt gehouden.’


Wateroverlast


De angst dat het groene karakter verdwijnt is niet de enige zorg van de belangengroep. De buurt kampt met wateroverlast en de vrees is dat dat verergert met de komst van zo’n 15 à 20 woningen. ‘Hier stond een boerderij, in de lengte van de weg. Het land achter de boerderij is altijd nat geweest. De boer kon er niet eens over met zijn trekker. De grondwaterstand is hier hoog. Dat is gekomen met de bouw van de wijken de Lange Streken 1 en de Lange Streken 2, toen zijn veel sloten gedempt. Met de aanleg van het laatste project werd het heel erg. Er zijn bewoners die dag en nacht een pomp laten draaien om het water onder hun woning weg te pompen. Bij beide projecten is niet goed naar de waterhuishouding gekeken.’


Het is de bedoeling, wanneer er groen licht is voor woningbouw, het perceel op te hogen met 80 centimeter om wateroverlast te voorkomen. Geen oplossing, volgens Hagenauw die zelf op nummer 24 woont. ‘ Het water van De Vennen en de Oude Velddijk moet ergens heen. Nu loopt dat weg in het weiland. Maar wat als dat stuk straks opgehoogd wordt? Dan vloeit het direct de grond in en schiet de grondwaterstand omhoog.’


Verkeer


Omwonenden denken ook te maken te krijgen met verkeersoverlast door het toekomstige Knarrenhof. ‘Stel dat er twintig woningen gebouwd worden, dan kun je uitgaan van zo’n 30 à 40 auto’s. Die moeten ergens staan. Nu staan er 16 woningen om het veld heen, dat betekent meer dan een verdubbeling.’


Naoberhof


De behoefte naar een Knarrenhof, gezellig samen onder één dak met een gezamenlijke tuin, is groot, zou blijken uit onderzoek. Volgens Hagenauw zien de meeste Peizenaren wonen in hofjes juist helemaal niet zitten. ‘Veel medioren (mensen tussen de 55 en 75) zijn voor duurzaam bouwen en hergebruik van oude panden.  Detail: De levensloopbestendige woning aan het Zuivelplein 3 staat na twee maanden nog steeds te koop. Ook is het helemaal niet te zeggen dat er Peizenaren komen te wonen. Mensen uit heel Nederland kunnen zich inschrijven voor een Knarrenhof. Dan kun je wel bouwen omdat er hier behoefte is, maar wat schiet je er dan mee op?’ Het algemeen belang wordt veel te gemakkelijk weggezet.’


Agnes Lelieveld van Naoberhof Noordenveld is grote voorstander van de komst van Knarrenhof. Lelieveld is kartrekker van het project. Al tweeënhalf jaar is zij actief op zoek naar een geschikte locatie. Zelf spreekt ze liever van een ‘naoberhof’, want de verwijzing naar krasse knarren gaat niet helemaal op, zegt ze. ‘Om te beginnen: voorop staat eerst de mensen, de wensen en dan pas de stenen. Deze woonvorm heeft me altijd aangetrokken. Het zijn woningen voor mensen met een smallere beurs. Het onderscheid met andere woonvormen is dat je iets voor elkaar wilt betekenen. Je kijkt om naar elkaar en maakt gebruik van elkaars talenten. Dat wordt vast gelegd in een sociaal contract. Er is bewezen dat er minder eenzaamheid is in een Naoberhof. Bovendien drukt het veel minder op de WMO. We hebben verschillende locaties bekeken, onder andere aan de Boskamp in Roden en op de Vrijetijdsboulevard. Die locaties waren al verzegd. De Oude Velddijk is een perfecte plek: het openbaar vervoer is op loopafstand, er zijn goede voorzieningen en het ligt dicht tegen het centrum aan.’


Het zou niet gaan om een groot blok beton, maar om vriendelijke woningen, zegt Lelieveld. ‘Woningen in een soort carrévorm. Het Pepergasthuis in Groningen is een mooi voorbeeld. Daar zit de voordeur aan de achterkant, aan de kant van de hoftuin. Zo houden de bewoners elkaar een beetje in de gaten. Bij een Naoberhof zit de deur aan de voorkant zodat je meer privacy hebt. Maar het concept is echt van vroeger. Direct omwonenden zouden ook gebruik kunnen maken van de hoftuin en het hofhuis, bijvoorbeeld wanneer ze een feest willen geven.  Zoiets moet je met elkaar afstemmen. Vanuit de landelijke politiek wordt wonen in hofjes steeds meer gestimuleerd. Het zorgt voor de broodnodige doorstroming van de woningmarkt’, zegt Lelieveld die de omwonenden graag wil betrekken bij de plannen. ‘Ik hoop, wanneer we elkaar weer mogen ontmoeten, dat we ergens een zaaltje kunnen huren om met elkaar in gesprek te gaan.’


Passend in omgeving


Wethouder Henk Kosters erkent te laat in gesprek te zijn gegaan met de omwonenden. Hij begrijpt dat de buurt zich te kort gedaan voelt als het gaat om betrokkenheid bij de pannen voor woningbouw. ‘Door corona is het allemaal wat anders gelopen dan de bedoeling was. We zullen omwonenden voortaan beter bij het proces betrekken, zegt de wethouder die benadrukt dat er wordt gekeken naar levensloopbestendige woningen die passen in de omgeving. ‘We gaan dus niet lukraak maar wat woningen neerplempen.’  Ook zegt de wethouder dat er nog meer onderzoek wordt gedaan naar het waterprobleem in Peize. Over drie weken staat de kwestie opnieuw op de agenda. Dan zal de gemeenteraad definitief stemmen over de bouwplannen. Inmiddels hebben al meer dan 300 mensen de petitie ondertekend, weet Hagenauw. Dat kan nog tot 19 maart, daarna worden de handtekeningen aangeboden aan de wethouder.

UIT DE KRANT