Wat moet er op de politieke agenda? Noordenvelders aan het woord

||
|| Foto: ||
actueel

NOORDENVELD - Op 16 maart mag de inwoner kiezen wie er aan de touwtjes moet trekken in de gemeente Noordenveld. Welke partij de dienst uit moet maken voor de komende vier jaar. De aankomende twee weken vragen we willekeurige Noordenvelders wat er hoog op de politieke agenda moet staan. Ook mag u, als lezer van de Krant, zelf een onderwerp aandragen waarmee de gemeentelijke politiek hoognodig aan de slag moet.Geert Wolters: woningbouw


Geert Wolters is resoluut wanneer hij wordt gevraagd waarmee de politiek hoognodig mee aan de slag moet in de gemeente. Woningbouw. Sociale woningbouw wel te verstaan. Minimaal dertig procent van de totale woningopgave zou sociale huur- of koopwoningen moeten worden vindt Wolters. ‘Er is een enorme behoefte in Noordenveld. Veel starters komen hier niet aan een woning. Vaak hebben ze een studieschuld en moeten beide werken. En als je dan ook nog kinderen wilt, is dat niet te doen. De eerste levensbehoefte is veiligheid, huisvesting hoort daarbij. Dat is een overheidstaak.’ De gemeente zou iets moeten doen met goedkope grond in zijn ogen. ‘De gemeente heeft behoorlijk wat grond aangekocht in de tijd van de Regiovisie. Daarvoor heeft Noordenveld veel subsidiegeld gekregen van de provincie. Door het hele woningbouw plan is een streep gezet. Die grond is inmiddels allang afgeschreven. Na zoveel jaar ben je verplicht de grond een ‘agrarische waarde’ te geven. Maak daar woonbestemming van.’ Ook moet er gekeken worden naar de vergrijzing van de samenleving, vindt Wolters. ‘voor ouderen die in een grote woning wonen en graag kleiner willen wonen is het ook lastig. Je moet ergens beginnen. Voorzieningen moeten ook beter worden afgestemd op de vergrijzing. Hoe? Meer dorpshuizen bijvoorbeeld. We zijn hier in Nietap ook mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. En meer breedtesporten. Al zie je daarin gelukkig een mooie ontwikkeling met de verschillende old stars programma’s.’Arent Anema: de oren niet laten hangen naar de projectontwikkelaar


‘Ik zou willen dat de gemeente de inrichting van het centrum zou overwegen. Er is 9 miljoen gereserveerd om auto’s neer te kunnen zetten. Het wordt een en al blik. We leven niet meer in de jaren 80! Het centrum zou een belevingscentrum moeten worden, waar mensen met plezier naar toe gaan. Dus met bijvoorbeeld een waterpartij voor kinderen, kiosken, een ijsjeskraam. Dát trekt klanten, parkeerplaatsen niet. De winkeliers willen die parkeerplaatsen, maar de bewoners niet. De parkeerterreinen rondom zijn voldoende. We hebben een mooie winkelstraat, die vol staat met auto’s. En het nieuwe plan gaat over 90 auto’s. We leven in 2022, de winkelbeleving is tegenwoordig heel anders dan vroeger. En die koopavond mogen ze van mij ook afschaffen, de helft van de winkels is maar open. Het nieuwe plein vind ik wel mooi opgezet, maar dan heb je daar dat muziekgebeuren, en dat staat dan op een parkeerterrein. Dat is best jammer. Zoiets zou in een winkelstraat moeten staan. In andere dorpen en steden zie je ook steeds vaker dat auto’s uit het centrum geweerd worden, en bij ons komen er juist meer bij. Ik vind dat zo stom als wat en iedereen mag dat weten!
En als ik dan toch mijn mening mag geven, er moeten woningen bij. Het industrieterrein aan de noordoost kant verkoopt niet, dat ligt al 10 tot 15 jaar braak. Daar kun je 200 woningen kwijt. Die liggen dan mooi aan de rondweg; de bewoners kunnen daar alle kanten op. En dan hoef je ook geen groene terreinen mee te nemen. We moeten meer inbreiden, zoals in de Wilhelminastraat. En aan de Groningerweg staat nog steeds dat uitgebrande gebouw. Zet daar een appartementencomplex neer. Het oude industrieterrein moet toch worden gesaneerd. Daar is plek zat voor woningen, en daar hoeft geen natuur voor opgegeven te worden. De gemeente moet niet zijn oren laten hangen naar projectontwikkelaars, maar keuzes maken in het belang van de eigen inwoners.’
Jasmin Ensink: Woningen, energie en democratie


De 15-jarige Jasmin Ensink is een van de voorzitters van de Jongeren Adviesraad Drenthe. Op de vraag wat ze graag op de politieke agenda van de gemeente zou willen hebben wil ze best even antwoorden. ‘Als JAR Drenthe hebben we een aantal thema’s waar we aandacht voor zouden willen. Ten eerste is er de huisvesting voor jongeren. Ik woon zelf in Peize en daar zijn gewoon geen huizen voor jongeren te koop. Het is onmogelijk om een huis in de middenklasse te vinden als je een starter bent. Ook huurhuizen komen maar mondjesmaat vrij. Als JAR zijn we gevraagd om mee te werken aan een conferentie, waar de beste manier om de huizenmarkt voor jongeren in te zetten een van de thema’s is. Dan de energietransitie. Ik ben samen met een ander van de JAR betrokken bij Social Labs. Daar brainstormen we met een groep mensen van jong naar oud over huizen, landbouw, politieke besluitvorming, en dergelijke. Zo wordt er een leuke enquête-app ontwikkeld om jongeren te bereiken. Deze wordt waarschijnlijk in het nieuwe schooljaar gelanceerd. En dan zijn we nog bezig met democratie bij jongeren. Met 30 jongeren uit Groningen, Drenthe en Friesland komen we samen om democratie onder jongeren te bespreken. We zouden graag dat er ook naar jongeren wordt geluisterd als er een motie wordt ingediend.’
Zien we Jasmin later terug in de politiek? ‘Ik hoop het! Ik zou wel PPLE willen studeren, Politics, Psychology, Law and Economics. Dat is een studie waarin ik al mijn interesses kwijt kan. Waar ik precies terecht wil komen in de politiek weet ik nog niet, ik ben blij met elke plek. Wel het liefst een uitvoerende taak. Maar eerst nog twee jaar naar school.’Mark ter Maat: politieke omslag


‘Veenhuizen is een prachtdorp om te mogen ondernemen. Politiek en ondernemen gaan hand in hand. Als ondernemer ben ik dan ook geïnteresseerd in de politiek. Commentaar leveren is makkelijk, maar liever ga ik in gesprek en draag ik bij aan een fijn ondernemersklimaat. 


In onze gemeente gaan veel (ondernemers-)zaken goed. De samenwerking tussen ondernemers uit verschillende kernen en de gemeente, met als eindresultaat een brede promotionele website en de erkenning van UNESCO voor Veenhuizen zijn mooie voorbeelden. Resultaten zijn afhankelijk van kennis en kunde bij de politiek maar vooral ook van medewerking van en de cultuur aldaar. Soms staat dit op gespannen voet met partij- en coalitiediscipline. De vraag is  zijn raadsleden (zittend en nieuw) zich daarvan bewust?


Wanneer je je verkiesbaar stelt is het verstandig om eerst een paar jaar mee te lopen met een “club” mensen die periodiek in het “clubhuis” aan de Raadhuisstraat bij elkaar komen. Dan kun je ervaren hoe (zoals we dat noemen) de hazen lopen. Meestal in het veld natuurlijk!


Wat kan er in bestuurlijk (politiek) land dan worden verbeterd of veranderd was de vraag aan mij. Bestuurders (B&W) willen liever geen last hebben van probleempjes of gedoe ter gevolge van “verkeerde” keuzes of juridische gevolgen. Om die reden hoor je ook vaak; ‘de Raad heeft zo besloten’. Gemeenten roepen steeds vaker stichtingen en gremia in het leven om juridische verantwoordelijkheid te ontlopen alsook vrijelijk te kunnen vergaderen. Dit kan ook worden gebruikt om de raad op afstand te zetten. Daar moet de politieke omslag komen, de inwoner en ondernemer is hier niet bij gediend. De gemeente dat zijn wij!


Als raadslid word je gekozen door inwoners. Contact met die inwoners is niet alleen 4 maand voorafgaand aan de verkiezingen belangrijk ook in de periode dat u in de raad zit, welke u natuurlijk uitzit. Ik ken 2 raadsleden in het bijzonder die het vermogen hebben om aan zelfreflectie te doen alsook die veranderingen durven te benoemen. Dit zijn Christine Stille (Nr 2 LGN) en Gerard Willenborg (Nr 3 CDA).


De laatste tijd lees ik veel over participatie en een “burger beraad”. Een dergelijk “inwoners/ondernemers beraad” hoort door inwoners en ondernemers te worden geïnitieerd en niet door zittende of nieuwe raadsleden. Participeren is best leuk en ook nodig, daarin kun je echter ook overdrijven. De raad zou haar participerende werk eigenlijk zelf al moeten doen is mijn gedachten. Kies daarom met het verstand maar bovenal ga stemmen!

||
||

UIT DE KRANT