Waar moet politiek Noordenveld mee aan de slag?

Afbeelding
actueel

NOORDENVELD - Op 16 maart mag de inwoner kiezen wie er aan de touwtjes moet trekken in de gemeente Noordenveld. Welke partij de dienst uit moet maken voor de komende vier jaar. Naar aanloop van de verkiezingen vragen we Noordenvelders wat er hoog op de politieke agenda moet staan. Deze ronde is het woord aan dorpsbelangenverenigingen  en dorpshuizen. Ook mag u, als lezer van de Krant, zelf een onderwerp aandragen waarmee de gemeentelijke politiek hoognodig aan de slag moet.

‘Er is altijd wel een reden om iets niet te doen. Beter zeg je: hoe dan wel?’Ton van der Meijs, voorzitter Dorpsbelangen Peize: communicatie naar de burger


Dorpsbelangen Peize presenteerde onlangs al hun dorpsplan aan het bestuur van de gemeente Noordenveld. Ton van der Meijs licht nog graag even toe waar volgens hem de knelpunten zitten: ‘Wat ons niet aanstaat, is de wijze waarop knelpunten beheerd worden. En dan bedoelen we ook de communicatie naar de burger. Of eigenlijk: het niet communiceren naar de burger. Dat hebben we ook al doorgegeven aan de gemeenteraad en het college. Het college aarzelt al een hele tijd met het aanstellen van een projectleider in Peize. Er moet bijvoorbeeld voor de nieuwbouw bij de Hoprank ook gekeken worden naar het riool en de bestrating. Maar daar is nog steeds geen projectleider voor. Ook hebben we inzicht nodig in de grondwaterstanden. Er gebeurt niks, en het wordt ook niet opgepakt door het college. Dan is er nog de toegankelijkheid in Noordenveld, daar is een stichting voor, die alle plekken die niet goed toegankelijk zijn voor mensen met een rollator of bijvoorbeeld een kinderwagen in kaart brengt. Ook voor Peize zijn er plekken in kaart gebracht. In de Kerkstraat, de Hoofdstraat en de Westerd staan oude bomen. De wortels van die bomen maken het onmogelijk om een goed trottoir aan te leggen. Daar moeten we het over hebben. Want je mag niet aan een boom komen, maar er zal toch wel iets moeten gebeuren. En het punt van de wateroverlast wil ik ook nog even aanstippen: er zijn door nieuwbouw slotenstructuren naar de kloten, omdat die zijn dichtgegooid. Daarnaast zitten sommige duikers dicht, omdat ze moeten worden onderhouden door de eigenaar van de grond. Er moet daar toezicht op gehouden worden door de gemeente. We blijven deze knelpunten aangeven, maar er komt geen actie vanuit de gemeente, er gebeurt niks.’


Pierre Berghuis, voorzitter ’t Dorpshuus Nijroon: Dorpskern en dorpshuis


Pierre Berghuis vindt dat het dorpshuis een cruciale rol speelt in een dorp. ‘De gemeente heeft op een gegeven moment de stekker uit het beheer van het dorpshuis getrokken en wij hebben het zelf overgenomen. Dat gaat op zich goed, ook financieel. We hebben een beheerder die als ZZP-er werkt. Daarnaast werken er een aantal vrijwilligers. We hadden een flinke spaarpot. Maar toen kwam Corona en droogde die spaarpot aardig op. Toen ik bij de gemeente aanklopte voor steun werd ik met een kluitje in het riet gestuurd. Dat vind ik jammer, omdat het dorpshuis zo’n grote sociale rol speelt. Daarbij wil ik wel graag kwijt dat we de gemeente het groot onderhoud en de renovatie voor haar rekening neemt. Dus ik wil zeker niet alleen maar klagen, wat dat betreft. Nog een belangrijk punt: betaalbare woningen. Misschien moet er iets aan hypotheken veranderen waar het jonge mensen betreft. Waar men vindt dat je makkelijk 1100 euro voor een huurwoning moet kunnen ophoesten, kun je het vergeten om een hypotheek te krijgen voor een lager maandbedrag. Daarnaast moeten er huizen bij komen. Ik vind dat we moeten inbreiden. Daar is ruimte voor in en rond Nieuw Roden, zonder dat het groen kost. Bijvoorbeeld op de Zulthe, op of de Esweg. Wat een heel goed plan is, is de Meester de Vriesschool. Daar zijn woningen in gekomen. Dat is voortgekomen uit een particulier initiatief.’


Wisse Hummel, voorzitter Plaatselijk Belang Een: mindset veranderen


Er zijn veel dingen gebeurd in de twaalf jaar dat Wisse Hummel voorzitter is van Vereniging Plaatselijk Belang Een. ‘We hebben de scholen in het dorp weten te behouden door een nieuwe Samenwerkingsschool. We hebben met elkaar een prachtige MFA neergezet. En met het dorpenfonds er straks een mooie ijs/skeelerbaan. Dat zijn mooie ontwikkelingen. Goede voorzieningen zijn belangrijk om het dorp leefbaar te houden. Daar zijn we goed in geslaagd’, vindt Hummel die zeker ook nog wat aan te kaarten heeft. Zaken die de komende periode aandacht nodig hebben wat hem betreft. ‘Op 1 maart organiseren we ook in Een het politiekcafé. Alle raadsfracties zijn hiervoor uitgenodigd, om met inwoners in gesprek te gaan over thema’s. Zelf denk ik dan als eerste aan het gasmijnbouwdossier. De raad moet goed bekend zijn met wat er ook hier in de ondergrond gebeurt. En welke effecten heeft dat op de inwoners? Mensen in de hele gemeente zitten met schadedossiers, dat geeft zorgen: krijgen we hier herhaling van de Groningse situatie? Je kunt als raad niet een heel mijnbouw dossier zelf oplossen, maar je kunt er wél een belangrijke rol in spelen. Ondersteuning bieden naar inwoners toe. Tot dusver is dat onderbelicht. Het positieve is dat alle raadsfracties samen optrekken als één klankbordgroep mijnbouw. Ze maken er daardoor geen partijpolitiek van, maar het is belangrijk om niet naïef te zijn en vooral goed te begrijpen wat er aan de hand is. Raadsleden en ambtenaren wisten te weinig van wat er hier gebeurt, terwijl we als Noordenveld een prominente gemeente zijn als het gaat om mijnbouwschade. Het is goed om een statement te maken met wat er wel en niet acceptabel is. Daar moet de komende periode meer aandacht voor komen.’


Ander punt wat Hummel graag op de politieke agenda ziet is de publieke ruimte. De openbare werken, onderhoud van grijs en groen. ‘Er mag een tandje bij. Ecologisch beheer is wat anders dan verwaarlozing. We zijn blij met de renovatie van de Vennootsweg, maar onze Hoofdstraat, de klinkerweg tussen Steenbergen en Een is totaal vergaan. We noemen onszelf de Fietsgemeente, maar dit is geen reclame. Groepje collega’s uit Utrecht fietsten de twaalf provinciën tocht en er was na vele kilometers één weg die ze pijnlijk bijbleef: de Hoofdstraat in Een.’ Laatste punt is woningbouw. Of beter: de stroperigheid waarmee dat gepaard gaat. Hummel  noemt de voormalige Regenboogschool als voorbeeld. Herbestemming voor de school is al in 2012 door de raad vast gesteld. ‘We zijn inmiddels het tiende jaar ingegaan en staan nog aan het begin. We noemen vaak kloof tussen burger en politiek, maar die lijkt er ook te zijn tussen beleid en de uitvoering ervan. Als je bestuurlijk iets roept, zal  de uitvoering zich daar ook naar moeten plooien. Er is altijd wel een reden om iets niet te doen. Beter zeg je: hoe dan wel? Als je dat doet, verandert er zoveel voor de inwoners. Procedures zijn een middel, géén doel op zichzelf. We moeten af van die stroperigheid, denken in kansen in plaats van benoemen wat er niet kan. Die mindset doorvoeren zal verschil maken in gemeente Noordenveld.’

UIT DE KRANT